fbpx Оставихме ли най-лошото зад гърба си? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оставихме ли най-лошото зад гърба си?

Начинът, по който досега страните в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се справяха със световната криза, доказа че широкоразпространените тревоги и скептицизъм за устойчивостта на икономиката на региона са били преувеличени. Възстановяването вече набира ход и икономистите от УниКредит увеличиха прогнозните цифри за ръста на БВП за 2010 г. от 2,8% до 3,1% (средна стойност за целия регион). Стабилни позиции заемат Турция - 5,6%, Русия – 3,4% и Словакия (3,5%. В това време други страни се възстановяват по-бавно от рецесията – в това число са Хърватия -1.5 % и за съжаление България - -1.0. Така икономисите опеделят двускоростно възстановяването за региона. Основните рискове идват от Еврозоната, в която отново се проявява напрежение от финансовите пазари, подсилено от тревогите за държавния дълг.

Какво предстои за България: Най-лошото е зад гърба ни
Въпреки прогнозата че България е сред страните, които сравнително по-бавно ще възстановят икономиките си, най-лошото е зад гърба ни, посочват икономистите на УниКредит Булбанк. Те обясняват по-благоприятната цифра на растежа на БВП през първото тримесечие на 2010 г. (-3.6% на годишна база) в сравнение с 4-то тримесечие на 2009 г. (-5.9%) изцяло с по-силното външно търсене. Стабилното темпо на увеличение на износа обаче няма да бъде достатъчно, за да генерира устойчиво възстановяване. Все още обаче няма признаци външният подем, застрашен от кризата с държавния дълг в Европа, да води до по-силно вътрешно търсене. Според експертите движението на пазара на труда ще продължи, като заплатите и заетостта все още ще са подложени на натиск надолу. Ребалансирането на външната позиция, от друга страна, е по-бързо от очакваното.

Анализаторите на УниКредит са категорични, че въпреки разликите в представянето на страните, които ще продължат и през идващите месеци, няколко индикатори на растежа, свързани с индустриалното производство и износа потвърждават, че възстановяването продължава. Русия и Естония се откроиха с ускоряването на своето развитие си през последните три месеца, с което показаха своя сериозен потенциал. При силно увеличено търсене както от Азия, така и от Западна Европа, износът продължава да бъде ключовият източник на растеж за региона. Това, разбира се, носи ползи най-вече на страните с експортноориентирани икономики.

Двете скорости на възстановяването: корпоративният сектор надскача потребителския
Поради прилагането на ограничителни мерки в отговор на фискалните проблеми и все още високата безработица, частното потребление остава ниско и в идващото тримесечие не се очаква промяна в тази картина, отчитат анализаторите на УниКредит. Обратно, динамиката на кредитиране е много слаба, а растежът на заплатите е по-бавен сега, отколкото в пред-кризисния период, което се съчетава със слабото развитие в сектора на частните потребители. Така очакванията на експертите от УниКредит са, че потребителското търсене на местно ниво ще продължи да изостава, а износът ще остане основният двигател на възстановяването и на ускореното промишлено производство.

Добрите новини по отношение на местното развитие са, че някои държави предприемат широкообхватни програми за развитие на инфраструктурата. Напимер, Полша и Украйна са в процес на подготовка за EURO 2012, Казахстан е на път да модернизира своята инфраструктура, Русия се подготвя за Олимпийските игри Сочи 2014, Сърбия също работи по няколко текущи проекта. Тези програми се разгръщат на фона на увеличена строителна дейност. Като цяло, ЦИЕ регионът остава важен двигател на растежа, с голям потенциал и бавно, но стабилно възвръщане на доверието в края на кризата.