fbpx Постепенна експанзия в ЕС на фона на сериозни геополитически рискове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Постепенна експанзия в ЕС на фона на сериозни геополитически рискове

След цялостната за ЕС икономическа стагнация през 2023 г., по-добрият от очакваното растеж в началото на 2024 г. и продължаващото намаляване на инфлацията създадоха условия за постепенно увеличаване на икономическата активност през прогнозния период.

В прогнозата на Европейската комисия от пролетта се предвижда растеж на БВП през 2024 г. от 1,0 % в ЕС и 0,8 % в еврозоната.

Връщане към растеж на фона на ускорено частно потребление

Според предварителната експресна оценка на Евростат през първото тримесечие на 2024 г. БВП е нараснал с 0,3 % както в ЕС, така и в еврозоната.

Очаква се растежът на икономическата активност през тази и следващата година да бъде обусловен в голяма степен от устойчивото нарастване на частното потребление, като продължаващото нарастване на реалните заплати и на заетостта поддържа нарастването на реалните разполагаеми доходи. Голямата склонност към спестяване обаче все още възпира отчасти частното потребление.

За разлика от тях растежът на инвестициите, изглежда, намалява. В резултат на отрицателния цикъл на жилищното строителство се очаква слаб ръст на инвестициите. Въпреки че се предвижда условията за кредитиране да се подобрят през прогнозния период, сега пазарите очакват малко по-постепенен тренд на намаляване на лихвените проценти в сравнение с прогнозата от зимата.  

Инфлацията ще продължи да намалява

 

Инфлацията по ХИПЦ в еврозоната продължи рязко да спада от отчетената през октомври 2022 г. върхова стойност от 10,6 % (на годишна база). През април тази година се очаква да е достигнала най-ниското си равнище от 2,4 % за последните две години.

 

Като започва от по-ниско от очакваното равнище през първите месеци на тази година, инфлацията се очаква да продължи да намалява и да достигне прогнозната си цел малко по-рано през 2025 г. от предвиденото в зимната междинна прогноза. Дефлацията ще се дължи главно на неенергийните стоки и храните, докато енергийната инфлация се повишава, а инфлацията при услугите намалява само постепенно, успоредно с умерен натиск върху заплатите. Очаква се инфлацията в ЕС като цяло да следва сходна тенденция, въпреки че ще остане малко по-висока. 

 

Пазарът на труда остава стабилен въпреки слабия растеж

 

Въпреки забавянето на икономическата активност икономиката на ЕС създаде над два милиона работни места през 2023 г., като през последното тримесечие на годината равнищата на активност и заетост на хората на възраст 20—64 години достигнаха нови рекордно високи стойности съответно от 80,1 % и 75,5 %. Пазарът на труда в много държави в ЕС продължава да бъде свит. През март равнището на безработица в ЕС достигна рекордно ниско равнище от 6,0 %. Тези добри резултати на пазара на труда се дължат както на силното предлагане на работна ръка, подкрепяно, наред с други фактори, от миграцията, така и на търсенето на работна ръка.

Според прогнозите растежът на заетостта в ЕС ще се забави до 0,6 % през тази година, преди да намалее още до 0,4 % през 2025 г. Очаква се равнището на безработица в ЕС да остане като цяло стабилно около историческия си минимум.

Повишена несигурност на фона на геополитическо напрежение

Несигурността и рискът от влошаване на икономическите перспективи се увеличиха още повече през последните месеци в резултат най-вече на развитието на продължителната военна агресия на Русия срещу Украйна и на конфликта в Близкия изток. Геополитическото напрежение в по-широк контекст също продължава да поражда рискове. Нещо повече, устойчивостта на инфлацията в САЩ може да бъде причина за допълнително забавяне на намаляването на лихвените проценти в страната и извън нея, което да доведе до затягане на финансовите условия в световен мащаб.