fbpx Ще спадне ли международната търговия през 2023 г. и 2024 г.? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ще спадне ли международната търговия през 2023 г. и 2024 г.?

Признаците за завръщане на протекционизма са видни. Наложеният от САЩ Закон за намаляване на инфлацията в началото на тази година сложи край на десетилетията на международен консенсус относно свободната търговия. Месец по-късно, Европейският съюз стартира своя инвестиционен план за зелена сделка (Green Deal Investment Plan). Основният въпрос е дали драстичният спад в международната търговия е неизбежен в този контекст. Според анализ на iBanFirst четири основни фактора ще окажат своето отрицателно влияние тази година, но настоящата икономическа среда ще успее да задържи тенденцията към "деглобализацията" на търговията под контрол. Очакванията са за контролиран спад последван от застой през следващите две години след рекордната 2022 г., когато международната търговия със стоки достигна 32 трлн. долара.

Четири основни фактора, които ще окажат отрицателно влияние на международната търговия през тази година, са посочени в анализа на iBanFirst:

- “Новата окопна война“ в Украйна, която се превърна в част от един дългосрочен цикъл

Наред с прекъсванията в световния транспорт, ембаргото, предизвикано от конфликта, засяга най-вече енергийния сектор. Предизвикателство е и попълването на доставките за следващата зима, като международната агенция по енергетика не крие риска от възможността за недостиг на газ в Европа през зимата на 2023 -2024 г.

- Западните държави, които се впуснаха в надпревара за стратегическа автономия

Пандемията от Ковид-19 и последвалата криза, както и възникналият конфликт в Русия накараха държавите с големи икономики като Европа, Китай и САЩ да преосмислят своята стратегическа автономност в ключови сектори. Приетият от САЩ Закон за намаляване на инфлацията и инвестиционният план за зелена сделка на ЕС са само видимите части на новия символ за автономност насочен към ограничаване на външната зависимост.

- Финанси и пазари, където високите лихвени проценти са новото нормално явление

От гледна точка на финансовите пазари, високите лихвени проценти с начало начало наложено от Фед през м. март 2022 г. и от ЕЦБ през м. юли бяха краят на ерата на свободните пари за неясен период от време. Според iBanFirst това лято лихвените проценти ще продължат да се повишават значително, като спадове са възможни най-рано през ноември 2023 г или дори 2024 г.

- Предизвикателства пред околната среда, където се поражда синергия между гражданите и регулациите

Правителствата започват да осъзнават проблема с изменението на климата, който предизвика силна вълна на мобилизация сред гражданите. Основните мерки включват постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. в Европа като част от целта на Европа да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Европа, ангажимент споделен от САЩ.

Въпреки това, тези структурни фактори се сблъскват с "проглобализационна" икономическа среда. Според анализа на iBanFirst, основните икономически фактори, които ще ограничат тенденцията към деглобализация на търговията са два.

Преориентиране на производството вместо икономическа самоизолация: фокусът изглежда е върху съкращението на веригата за доставки, а не върху преместването. Централна и Източна Европа се смята за един от най-търсените региони, поради по-ниските разходи за труд в сравнение с тези на западните страни, а и поради географската си близост.

Инфлацията и намаляването на покупателната способност са основният проблем

През м. март тази година данните за инфлацията показват усилията, които държавите полагат, за да я сведат до целевото равнище от 2% въпреки повишаването на лихвените проценти – спрямо прогнозната стойност от 6,9% в еврозоната и около 5% в САЩ. Кризата относно покупателната способност, която има отражение върху всяка една от западните държави ги принуждава да насочат усилията си върху стимулирането на вътрешното потребление за сметка на бъдещите инвестиции и намаляването на дълга. Цялата верига на доставки, независимо от сектора участва в надпревара, за да намери възможно най-евтините решения и да запази конкурентоспособността си.