fbpx Още 150 млн. евро по програмата за саниране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още 150 млн. евро по програмата за саниране

Административният съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа е одобрил отпускането на 150 млн. евро на Българска банка за развитие. Средствата ще бъдат използвани целево за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за която са предвидени общо 1 млрд. лева.

Във връзка с подготовката на заемното споразумение на посещение в България е гуверньорът и вицегуверньорът на Банката за развитие на Съвета на Европа Ролф Венцел и Миколай Дотиелевич. Договорът е част от процеса по осигуряване на нисколихвен финансов ресурс за реализиране на програмата за саниране срещу издадената от държавата гаранция. ББР е пред сключване на договори за заемни споразумения, които да осигурят пълния размер на необходимите за програмата средства.

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите. 1201 искания за финансиране на сдружения на собственици подадени в ББР към 30 юни 2015 г.

Банката за развитие на Съвета на Европа е стратегически и традиционен партньор на ББР. Преди това споразумение българската държавна банка е усвоила успешно четири кредитни линии на обща стойност над 50 млн. евро.