fbpx Имаме 201 самостоятелни музея | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме 201 самостоятелни музея

Към края на миналата година у нас работят 201 самостоятелни музея, които имат общо 6320 музейни материала. В сравнение с 2009 г., броят им е намалял с 13,0%. Музеите се разделят на два основни вида: общоисторически и специализирани, като в това число влизат и художествени галерии). През 2010 г. са развивали дейност 91 общоисторически музея с 4715 експоната и 110 специализирани музея с 1605 експоната. Музеите на изкуствата (художествените галерии) са 38 със 169 хиляди експоната.

Посещенията в музеите през последната година намаляват на 4 253 хил. през 2010 г., което е с 2,7% по-ниско. Най-малко сме посещавали музеите на изкуствата - 442 хил. (едва 10,4% от посещенията във всички музеи).

В сравнение с 2009 г. общите приходи на музеите през 2010 г. (34 406 хил. лв.) намаляват със 7,6%, а субсидията от бюджета на отворените за посещения музеи се увеличава с 3,0%. През 2010 г. от европейски програми и проекти музеите са получили близо 2% от общите им приходи.

През 2010 г. в сравнение с 2009 г. се установява минимално увеличение на общия персонал - от 2432 на 2500, или с 2,8% (68 лица), а научните сътрудници и уредниците са намалели с 2,5% (23 лица).