fbpx Договорени са 70% от оперативните програми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Договорени са 70% от оперативните програми

Общо 70.2% сто от средствата за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз е договарила България към 16 март по последната актуална справка на LOTHAR. България има възможност да договаря средства по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС до края на 2013 година. Системата LOTHAR е приложение за изготвяне на финансови прогнози за усвояването на средствата по оперативните програми и наблюдение на тяхното изпълнение. Прогнозата се изготвя въз основа на общия размер на сключените договори, извършените плащания и сертифицираните плащания към Европейската комисия.