fbpx Повече хотелски нощувки в първите три месеца на годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече хотелски нощувки в първите три месеца на годината

През първото тримесечие на 2011 г. реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване са се увеличават с 9,6% спрямо съответното тримесечие на 2010 година. Същевременно намалява броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 1,9%. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 67,3%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 1,4% по-малко спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Гърция (17,6%). Почти всички чужди граждани - 98.8%, са предпочели да нощуват в хотели, а в останалите средства за подслон са нощували само 1,2% от тях. Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2011 г. е 16,3%, което е с 1,4 % от миналата година.