fbpx Нужни са промени в Закона за защита на конкуренцията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужни са промени в Закона за защита на конкуренцията

Необходими са законодателни промени, които да регламентират отношенията между големите търговци на дребно и техните доставчици. Това е препоръката в оценката на въздействие на проектозакона за промени в Закона за защита на конкуренцията, представена на среща в МИЕТ. В събитието участваха заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Димитър Чохаджиев, представители на работодателски и браншови организации, големи търговски вериги, КЗП, КЗК и експерти от МИЕТ.

Резултатите от оценката сочат, че в отношенията по веригата производител на суровини – преработвател – дистрибутор – търговец са налице практики, които имат негативен ефект върху конкуренцията и действащата правна уредба не е в състояние да ги предотврати или ограничи. Предложени са три варианта на въздействие: да не се предприема нищо по отношение на промяна на съществуващата ситуация, да се предприемат законодателни мерки или да се търсят алтернативи на законодателството. След анализ в оценката на въздействие е направена препоръка за предприемане на законодателни мерки. Обосновката е, че са налице практики, представляващи злоупотреба със значителна пазарна сила, които противоречат на конкурентния процес и имат дългосрочен негативен ефект върху потребителите.