fbpx НПО-тата продължават да работят максимално и в кризата COVID-19 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

НПО-тата продължават да работят максимално и в кризата COVID-19

Неправителствените организации са адаптивни, умеят да работят и с малко ресурси, и в кризисни ситуации, и затова са се справили, показва проучването „Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“ на Фондация BCause.

Проучването е фокусирано върху това как неправителствените организации са реагирали на новата ситуация, породена от световната пандемия от вируса COVID-19, какви са били действията им през първите четири месеца след обявяването на извънредно положение и след това на извънредна епидемична обстановка в България, как са работили в кризата и имали ли са нужното финансиране. То е проведено през втората половина юли 2020 и в него участват 113 неправителствени организации от всички сфери на обществения живот от цяла България.

Докладът от проучването сочи, че огромната част от организациите – 95,6%, с мисия във всички сфери на дейност, са продължили да работят, макар в повечето случаи и с намален обем, свито финансиране и редуциран екип. Анкетираните организации от социалната сфера са увеличили обема си на работа.

НПО са се адаптирали към ситуацията с иновативност – дистанционна работа, използване на технологии, пренастройване към новите нужди на хората, разширяване на кръга на подпомаганите хора, нови партньорства. Повече от половината (60 НПО, 53,1%) са направили инвестиции в обучение на екип или в технологии.

НПО секторът се е справил финансово благодарение на частното финансиране и доброволния труд. Дори и в кризисния период, държавна подкрепа са получили едва 5% от участниците в проучването. Голямата помощ е дошла под формата на дарения от фондации (22 НПО, 19,5%), дарителски кампании (20 НПО, 17,7%), фирми (15 НПО, 13,3%), индивидуални дарители 21 (18,6%).

Програмите за грантово кризисно финансиране са достигнали до по-малко от една трета от участниците в проучването, като най-много са посочили „Обединени срещу КОВИД 19“ – 12 НПО, Програма ИРИС  – 5, Спешен фонд за борба с домашното насилие  -  4.

41 НПО от 113 (36,3%) са набрали успешно кризисно финансиране чрез дарителски кампании. Най-често те са използвали за целта своя сайт – 27 НПО (65,9%) от провелите фъндрейзинг кампании на собствените си страници. Близо половината от организациите, които са набирали средства (18 от 41) са използвали повече от един, два или три, инструмента.

Сред инструментите за онлайн дарителство най-популярните са българските DMSbg.com (18, 44% от набиралите средства) и Платформата.бг (11, 27% от набиралите средства), а сред чуждестранните - GlobalGiving.org (5, 12%). По-малко организации са използвали за фъндрейзинг Gofundme.com – 1, HelpKarma.com - 2, TimeHeroes.org – 1 или социалните мрежи Facebook и Instragram.

При евентуална втора вълна на COVID-19 организациите очакват държавата да ги третира равностойно с другите икономически субекти - да ги подкрепи с целенасочено финансиране за запазване на работните места, да осигури гъвкави безусловни субсидии и нарочно финансиране за увеличения обем работа.

Най-големите притеснения за близкото бъдеще на организациите са свързани с политическите актове, които рушат доверието в НПО, и с политическата нестабилност.