fbpx Българската индустрия има 19 искания към властта, които ще представи на POWERS SUMMIT | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Българската индустрия има 19 искания към властта, които ще представи на POWERS SUMMIT

На 20 декември 2022 в София Тех Парк от 9:00 часа се открива форумът на платформата Powers Summit за градивен и оперативен диалог лице в лице между властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор.

Над 80% от индустрията на България е на Powers Summit, представена от национално представителните работодателски организации, браншови и индустриални асоциации, и най-значимите бизнес лидери, а политиците след като ги изслушат, ясно заявяват становищата на партийните сили, които представляват и поемат ангажименти за конкретни политически решения.

Ще бъдат представени 19 ясни и измерими цели и приоритети, около които бизнесът и индустрията се обединиха след поредица от работни срещи и дискусии. Те очакват лидери на парламентарно-представените политически партии и служебното правителство в България да поемат конкретни ангажименти за политически решения в рамките на следващите 6-12 месеца.

Основни теми на Powers Summit 2022 са здравеопазване, енергетика, план за възстановяване и устойчивост, предприемачество, устойчиво развитие. Отговор на формулираните от представители на индустрията приоритети за бизнеса и икономиката в страната ще бъдат представени на форума на Powers Summit на 20 декември. Като продължение на платформата от 2021г., на сцената политиците не говорят помежду си и един срещу друг, а директно потвърждават на индустрията по всеки един приоритет каква ще бъде политическата им воля. След Powers Summit ще бъде даден точен отчет коя политическа партия се е ангажирала с подкрепа и намиране на политическо решение и коя не. Платформата цели да инвестира колективната интелигентност на страната в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката.

КОЙ Е НА POWERS SUMMIT?

Тук можете да видите част от политическите лидери и представители на повече от 30 от най-големите организации на индустрията в страната, бизнес лидери и учени.

19 ИСКАНИЯ И ПРИОРИТЕТИ ПО ТЕМИ

Основните приоритети и испания, които ще бъдат представени пред политиците от браншовите и работодателски организации по петте теми, са:

Здравеопазване:

Устойчив ръст на бюджета за здраве, насочен към подобряване на капацитета, достъпността и постигнатите здравни резултати, който следва да бъде обвързан с конкретни икономически показатели.

Задължително продължаващо медицинско образование за българските медицински специалисти с оглед подобряването качеството на лечение, уменията им и за да бъде страната ни в крак с европейските тенденции и добри практики.

Подобряване достъпа на българските граждани до медицински и фармацевтични грижи - осигуряване на равен достъп до лечение и грижа, чрез усъвършенстване и утвърждаване на Национална здравна карта, Националната аптечна карта, както и електронен протокол за лекарствена терапия с оглед туширане на регионалните диспропорции в предлагането на медицинска и фармацевтична грижи.

Създаване на работеща стратегия за превенция и борба със затлъстяването.

Оповестяване на разходването на сумите по чл.53 от Закона за здравето и съвместни усилия с представители на научния сектор за по-целенасоченото им разходване с фокус върху подрастващите.

Борба с тютюнопушенето по модерен и измерим начин.

Енергетика

Повече реализъм в политиките и мерките за декарбонизация и премахване на административните бариери пред инвестициите в нови технологии.

Справедлив и съгласуван със заинтересованите страни механизъм за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854.

Гарантиране на компенсаторния механизъм до края на 2023 г. и същевременно – подготовка на пазарна реформа, която да позволи осигуряването на дългосрочни договори за енергия за българските потребители.

План за възстановяване

Създаване на единен подход и осигуряване на среда за изграждане на цифрова инфраструктура от държавата чрез други компании, телекомуникационни и други, възлагане на проекти чрез системата ИСУН.

Решение за финансиране на рехабилитацията и модернизацията на разпределителната мрежа, приемане на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката.

Пренасочване на средства от несъстоятелни проекти за изграждане на батерии за съхранение на електрическа енергия към изграждане на ВЕИ със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в предприятията, развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи, преформулиране на  изискванията за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството с оглед тяхната реализуемост.

Устойчиво развитие

Приоритизиране на темата за климатичните промени, ролята и прехода към зелена и кръгова икономика

Създаване на необходимата институционална инфраструктура в областта на ESG в тясно партньорство със заинтересованите страни

Изграждане на административен и експертен капацитет в областта на ESG политиките и др.

Предприемачество

Обща стратегия на държавата и партиите в посока стартъпи, капитал, таланти, акселератори, стимули.

Стимулиране на инвестициите в България - конкретни законопроекти, свързани с промяна в Закона за насърчаване на инвестициите.

Синя карта на ЕС за привличане на нови умения и таланти; добра среда и улеснения за правенето на бизнес.

Изграждане на иновационни фасилитатори във финтех сектора (Sandbox).