fbpx Повече нощувки на българите в хотели | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече нощувки на българите в хотели

Повече нощувки на българите в хотели

С 8,5% са се увеличили нощувките на българи в хотели и средствата за подслон през четвъртото тримесечие на миналата година 

Броят на реализираните нощувки от чужденци е намалял с 13.8%. По-съществено е понижението в броя на нощувките на гражданите от: Русия - с 45.1%, Гърция - с 24.4%, Германия - с 19.1%, и Турция - с 16.4%. Повече нощувки са реализирали гражданите на: Украйна - с 50.6%, Израел - с 19.6%, Румъния - със 17.6%, и Италия - със 17.5 на сто.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават в сравнение със същото тримесечие на 2010 г. с 6,1%. Относителният дял на пренощувалите български граждани е 71.9% от всички пренощували лица. С 2.5 хил. (1.1%) се увеличават пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване, като най-висок е делът на гражданите от Гърция и Германия - съответно 16.3 и 8.8%. Почти всички чужди граждани са предпочели да нощуват в хотели и само 1.7% от тях са пренощували в останалите средства за подслон.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване е 16.1%, или с 1,8 % повече от регистрираната за същия период на 2010 година.

През последните месеци на 2011 г. в страната са функционирали 2 091 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 65.1 хил., а на леглата - 136.3 хиляди. В сравнение със същия период на 2010 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване и на леглата в тях намалява съответно с 1.2 и 10.3%.

Приходите от нощувки достигат 78.9 млн. лв., или с 3.3% повече в сравнение със същия период на предходната година. Увеличение е отчетено в приходите от български граждани - с 6.8%, докато приходите от чужденци намаляват с 0.4 на сто.

Facebook коментари