fbpx Сензорна лаборатория в помощ на производителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сензорна лаборатория в помощ на производителите

Уникална лаборатория за сензорен анализ и контрол на качеството на храни и напитки - Euro Sensolab България ще предложи експертни услуги за подобряване на съществуващи и разработване на нови продукти. Така производителите ще могат да предлагат на българския потребител все по-качествени стоки, съобразени с вкусовите предпочитания и традиции.

Науката за сензорния анализ измерва, анализира и интерпретира характеристиките на храни, напитки и материали, които се възприемат чрез усещанията за зрение, обоняние, вкус, допир и слух. Всекидневно вкусвайки храни и напитки, хората извършват оценка със сетивата си, но не винаги могат да опишат и обосноват предпочитанията си. Ролята на сензорния анализ е чрез статистически методи да интерпретира тези предпочитания и да стигне по-далеч, определяйки поведението и евентуалния избор при покупката на даден продукт.

Euro Sensolab България разполага с 16 кабинки за оценители и е изцяло изградена спрямо стандартите за проектиране на помещения за подобни дейности. Родната лаборатория е четвъртата сензорна лаборатория на групата Euro Consultants и първа такава у нас.

В зависимост от целта на различните проучвания, които ще провежда, лабораторията ще ползва три типа оценители на храни и напитки: необучени оценители – тип „потребители“, подбрани оценители – преминали първоначален подбор, и обучение и експерти.