fbpx 60% от фирмите очакват увеличение на износа си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

60% от фирмите очакват увеличение на износа си

Около 60% от фирмите очакват подобрение на износа си през следващата година. Това представи председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Данните са от изследване, направено от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) в целия свят. Работодателите имат негативни очаквания спрямо възстановяването на пазара на труда. Само 13,7% е ръстът на заетостта при очакваните 28,1%.

Страната ни е на 7-мо място по индекс на ниски данъци между 67 държави в света. Сериознен контраст обаче има между очакванията по отношение на износа на стоки и реалното им разпределение на чуждестранните пазари. Положителна промяна в условията на бизнес климата през миналата година са предвидили 53,4% от българските фирми, но очакванията само на 20,7% от тях са се реализирали през 2011 г. Българските фирми в страната са скептични по отношение на ръста на инвестициите, назависимо дали ще са от български или чуждестранни. Така очакваният ръст за изминалата година е бил 37,2 %, но реалното повишение в тази сфера е в рамките на 18,5% Едва 36% от фирмите очакват подобряване на инвестициите, независимо дали са български или чужди. Според председателя на търговско-промишлената палата недоволството на чуждестранните инвеститоти се обуславя от честото изменение на законите в страната, от лошата работа на администрацията и съдебната система, както и условията за създаване на корупционни практики.