fbpx Факторинг пазара в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Факторинг пазара в България

Въпреки финансовата криза, 2009г. може да бъде определена като добра за факторинг индустрията в България. По данни на УниКредит Факторинг общият обем на факторинг пазара през миналата година е бил приблизително 510 млн. лв.
„Възприемането на факторинг продуктите от бизнеса се подобри. Нарастването на бизнеса се дължи отчасти на сравнително по-ограничения достъп до банково финансиране по време на кризата, но също и на пазарното осъзнаване на ползите от факторингови услугите”, това казва Филип Генов, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг в България.
През 2009 година фирмите са имали значителен интерес към услугите без регрес, с цел получаване на кредитно покритие на вземанията си. Двоен ръст има на интереса към експортен факторинг без регрес. Въпреки протичащите пазарни тенденции, вътрешният факторинг продължава да бъде доминиращ продукт, заемащ около 80% от общия обем на бизнеса.