fbpx банкова система | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Министерство на финансите осигури ликвиден буфер, който е добавен към наличните бюджетни буфери на банките за евентуалната подкрепа на българската банкова система.
Икономическият растеж на страната през миналата година се е забавил чувствително – до 0.8%, вместо очакваните 1.3%. Ключови фактори за това са спадът в износа с 0.4 пункта, заради проблемите и рецесията в Еврозоната, както и вътрешното търсене, което остава подтиснато.
Генералният секретар на Европейската асоциация на публичните банки Хенинг Шопман е на двудневно посещение в България по покана на Общинска банка.
За всички е ясно, че изминалата 2011 г. не беше най-добрата година за света и за Българската фондова борса. Инвеститорите станаха изключително предпазливи след вълна от негативни новини. Пазарите бяха непредсказуеми, а реакциите – разнопосочни.
Петнадесет години след реалния старт на прехода в България, банковият бизнес е № 3 по печалби в България за 2004 г. с над 225 млн. евро нетна печалба (НСС). За 2005 по прогнозни данни се очертава ръст минимум от около 25% - или печалбата в системата се очаква да бъде в диапазона 280-300 млн. евро и вероятно ще излезе на второ място.