Последните три месеца замразиха ипотечният оптимизъм

Последните три месеца замразиха ипотечният оптимизъм

С около 8% по-голям е бил средният размер на изтеглените през миналата година. Това, според консултанти на КредитЦентър, се дължи от една страна на подобрените условия от страна на финансиращите институции през 2011 година, а от друга – на растящата смелост на клиентите.

Лихвите по ипотечните заеми през 2011 година бяха между 6.75% и 7.5% за кредитите, изтеглени в евро, докато при левовите заеми лихвените нива бяха между 7.5% и 8.5%. Това е спад с около 1% спрямо 2010 г. Очакванията на изпълнителния директор на КредитЦентър за предстоящата 2012 година са свързани със задържане на постигнатите условия по кредитите и запазване на обемите от 2011 година.

Самото начало на 2011 година започна изключително оптимистично, сочат данните на КредитЦентър. Тази тенденция продължи бавно, но сигурно, да характеризира сегмента на кредитите през цялата година. Традиционно февруари се характеризираше с

Още през месец март търсенето на кредити значително се покачи. С над 14% повече бяха усвоените през първите три месеца на 2011 година заеми в сравнение със същия период за предходната 2010 година.

Април бе месецът, в който КредитЦентър отчете показатели на пазара на заеми, сходни с тези отпреди кризата. Лихвените нива и процентът на финансиране достигнаха стойности, равни на онези от средата на 2008 година.

През месец май се появиха сериозно количество нови оферти с фиксирани лихви за определен период. Юли ни направи свидетели на интересна съпоставка между първото и второто тримесечие на 2011 година. По данни на кредитните консултанти през втория отчетен период ръстът в отпуснатите кредити спрямо първите три месеца на годината бе в рамките на 18%.

Септември бе месецът от годината, който демонстрира, че пазарът вече се радва на стабилност и продължително спокойствие. Нов вид реализъм обаче настъпи на пазара на ипотечни заеми през месец октомври. Стабилността, спокойствието и ръстът на пазара, характерни за цялото второ тримесечие на 2011-та година, постепенно отстъпиха на предпазливостта и реализма при клиентите, осъзнавайки, че кризата в Гърция и Италия могат да имат своето отражение върху бъдещите приходи на българските домакинства. Друга очертала се през периода тенденция бе склонността на клиентите да проучват внимателно политиката на финансиращите институции, за да са сигурни, че правят най-добрия за тях избор.

През ноември пазарът бе отражение на икономическата ситуация в Европа и света. Хората с по-ниски доходи решиха отново да направят известно отстъпление от пазара и да застанат в позиция на изчакване.

Facebook коментари