fbpx Променят се критериите за парично обезщетение за загуба на доход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Променят се критериите за парично обезщетение за загуба на доход

Променят се критериите за парично обезщетение за загуба на доход

Променят се критериите за парично обезщетение за загуба на доход за бенефициенти, създали лозови насаждения по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Право на обезщетение ще имат вече и производители, подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 01.08.2009 г.
Променя се и срока за подаване на заявленията в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) до 31.07.2013 г. за бенефициентите, на които финансовата помощ по мярката е изплатена.
Парично обезщетение ще се изплаща на бенефициенти получили финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята, със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар.
Преди подаване на заявлението в ДФЗ-РА, ползвателите на финансова помощ трябва да получат Удостоверение за среден добив от последните три винарски години преди изкореняването на лозовото насаждение от Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Целта на обезщетението е да подпомогне производителите на грозде и ползватели на финансова помощ по мярката за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.