Ръстът на заплата дава спокойствие за бъдещето

69% от българите възнамеряват да харчат повече

Българите имат най-високо ниво на доверие в семейството сред страните от ЕС като 95% са заявили, че вярват на най-близките си. Освен това ние най-много вярваме на институциите на ЕС, интернет и социалните медии. със съответно 58% и 51%. Тези цифри са много по-високи от средното за ЕС от 40% и 31%. Обяснението за тази тенденция е бързият и изгоден достъп до интернет в България. Страната ни е сред водещите в ЕС по отношение на скоростта на мобилния и фиксирания интернет и поради това все повече хора използват мрежата за информиране и забавление за сметка на традиционните медии. Това показва изданието за 2017 г. на „Observatoire” („Наблюдател“) – голямото годишно проучване на водещата финансова група в Еврозоната – BNP Paribas.

Над 30% от българите очакват, че личното им положение ще се подобри, а близо 70% ще харчат повече

Хората в България са сравнително оптимистично настроени за своето бъдеще и 33% вярват, че личното им положение ще се подобри през следващите 2 години, което е близко до средното ниво за ЕС от 32%. Най-оптимистично настроени са румънците с 50% и датчаните с 49%. На дъното на таблицата са италианците с 19% и германците с 21%.

Оптимизмът в бъдещето е в основата на заявеното намерение за по-големи разходи. В България 69% от интервюираните са отговорили, че възнамеряват да харчат повече. Това е много по-високо от средното ниво за ЕС от 46%. В същото време, по отношение на намеренията за спестяване сме под средното ниво за ЕС от 41%. За България цифрата е 26% и това е най-ниският показател за всички проучвани държави.

Според експертите на БНП Париба Лични Финанси, България намеренията за по-високи лични разходи и по-малко спестяване се дължат на нарастващата увереност за възстановяване на икономиката и постепенно повишаващия се стандарт на живот. Това ще доведе до ръст на потреблението, което ще рефлектира в ръст на БВП и подобрение на обстановката в страната в бизнес и социален аспект.

За българите ръстът на заплатите е най-важен за увереността им в бъдещето

Изданието на „Observatoire” за 2017 г. проучва и основните фактори, които дават увереност на хората за бъдещето. За 59% от българите на първо място е ръстът на заплатите. В това отношение също сме на първо място в целия ЕС, където средното е 40%. Обяснението е значителната разлика между жизнения стандарт в България и по-развитите западни страни. Ръстът на заплатите е от най-малко значение за хората в Дания със 17%, Великобритания с 26% и Германия с 27%.

Вторият по важност фактор за увереността в бъдещето е спадът на безработицата. Той е бил посочен от 44% от българските участници в „Observatoire”. Средното за ЕС е 32%, а този фактор е най-маловажен за италианците, от които едва 4% са дали положителен отговор.

На трета позиция 35% от хората в България поставят ръста на икономиката. Средното за ЕС е 29%, а това е най-важно за италианците и испанците с 41%. Най-малко внимание на ръста на икономиката отдават германците с 12%.

Семейството и интернет са най-важни при вземане на решение за покупка

Българите търсят съвет и мнението на други хора, когато вземат решение за покупка. Най-много вярваме на препоръките на семейство и приятели с 92% положителни отговори, което е по-високо от средното ниво за ЕС от 84%. При нас е по-високо и нивото на доверие към мненията, споделени в социалните медии – 74% при средно ниво за ЕС от 63%.

Българите имат по-високо доверие към марки в сравнение с европейците

Повече от половината хора в България вярват на марки, показват данните от проучването. С 51% сме близо до средното ниво за ЕС от 46%. Най-голямо доверие към марки имат британците с 55% положителни отговори.

По отношение на лоялността към марки ние и румънците сме с най-високи показатели. В Румъния 81% от хората избират един и същи бранд, а в България – 80%. Средното за ЕС е 71%.

Друга интересна тенденция е, че 77% от хората в България знаят предварително продукт на коя марка ще купят и сме близо до средното ниво за ЕС, което е 72%. По отношение на новите брандове, 56% от българите посочват, че биха пробвали такъв продукт, което е по-високо от средното ниво за ЕС от 47%.

Брандовете трябва да предлагат качествени продукти и услуги

Качеството на продуктите и услугите е най-важно за 84% от българите, когато избират бранд. За гражданите на ЕС средното е 78%. Това е най-важно за хората в Португалия с 86%, а най-маловажно за датчаните с 62%.

Положителният имидж на бранда е на второ място сред важните критерии при избор на марка. Той е посочен от 59% от българите и 55% от европейците. Хората търсят и брандове с опит. Това е най-важно за чехите с 63% положителни отговори. Средното ниво за ЕС е 52% и България е близо до него с 50%.

 

Facebook comments