fbpx Дигиталните разплащания носят преки финансови ползи за потребителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дигиталните разплащания носят преки финансови ползи за потребителите

Нарастващото използване на електронни разплащания чрез мобилно устройство или банкова карта би могло да донесе ползи в размер на 470 милиарда долара годишно за 100 града, включени в специално проучване на Visa, проведено от Roubini ThoughtLab. Тази сума се равнява приблизително на 3% от средния БВП на тези градове.

„Градове без пари в брой: Осъзнаването на ползите от дигиталните разплащания“, е уникално проучване, което измерва потенциалните нетни ползи, установени в градове, които преминават към „постижимо ниво на безкешови разплащания“ – т.е., когато цялото население на даден град премине към дигитални разплащания, равняващи се на разплащанията, които правят най-активните 10% от потребителите в този град днес. Проучването не се фокусира върху изчезването на парите в брой. По – скоро цели да определи количествено потенциалните ползи и цената на значителното увеличаване на дигиталните разплащания.
Данните очертават незабавните и дългосрочни ползи за трите основни групи – потребители, бизнес и правителства, които са резултат от намаляването на парите в брой.:

- Потребителите от 100-те града биха могли да се облагодетелстват от  преки нетни ползи в размер на близо 28 милиарда долара годишно. Това би било резултат от влиянието на различни фактори, сред които 3.2 милиарда часа спестено време от банкиране, пазаруване и трансакции и в допълнение – намаляване на престъпленията, свързани с пари в брой.

- Бизнесът в 100-те града би могъл да получи над 312 милиарда долара годишно под формата на преки нетни ползи. Това би се случило в резултат от различни фактори като 3.1 милиарда часа спестено време от обработката на входящи и изходящи плащания и увеличени приходи от продажби, произтичащи от разширените онлайн и клиентски бази. Проучването сочи също, че приемането на пари в брой и чекове струва на бизнеса 7.1 цента от всеки получен долар, в сравнение с 5 цента от всеки долар, получен от дигитални източници.

- Правителствата в 100-те града биха могли да реализират преки нетни ползи от 130 милиарда долара годишно. Това би се случило вследствие влиянието на различни фактори като увеличение на данъчните приходи, засилен растеж на икономиката, спестявания от оптимизиране на административната дейност и по-ниски разходи за криминално правосъдие, заради намалените престъпления, свързани с парите в брой.

„Проучването показва ясно какви са ползите за потребителите, бизнеса и правителствата, когато градовете преминават към дигиталните разплащания,“ казва Елън Ричи, заместник-председател и главен директор за управление на риска във Visa. „Обществата, които заменят разплащанията в брой с дигитални, виждат ползите в ускорения ръст на икономиката, намаляването на престъпността, по-високите заплати и повишената продуктивност на работниците.“

С повишаването на употребата на дигитални разплащания в градовете, позитивните последици стигат отвъд финансовите ползи за потребителите, бизнеса и правителствата. Преминаването към дигитални разплащания може да има огромен ефект и върху икономическото състояние на градовете, включително БВП, работни места, заплата и растеж на продуктивността.

„Употребата на дигиталните технологии – от смартфони и други мобилни устройства и аксесоари до изкуствен интелект и коли без шофьори - бързо трансформира начина, по който жителите на града пазаруват, пътуват и живеят,“ казва Лу Сели, директор на Roubini ThoughtLab. „Според нашето проучване, без здрава основа в електронните разплащания, градовете няма да могат напълно да уловят дигиталното си бъдеще.“

Проучването отправя 61 препоръки към политиците как да помогнат на градовете си да станат по-ефективни, като  се адаптират към дигиталните разплащания. Препоръките включват програми за финансово ограмотяване, стимулиране на иновациите, фокусирани върху разрастването на новите платежни технологии, създаването на сигурни платежни системи с отворен цикъл във всички транспортни мрежи и др.