fbpx Трябва ни време, за да спестим средства за годишните данъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Трябва ни време, за да спестим средства за годишните данъци

Трябва ни време, за да спестим средства за годишните данъци

Все по-малко българи плащат задълженията си към държавата в брой и предпочитат модерен начин на разплащане. Според последно проучвате 61% от българите биха платили своите данъци с карта в Националната агенция по приходите (НАП) или някой от нейните клонове в страната, ако имат достъп до POS терминал. Това е ръст от 20% спрямо данъчната кампания от миналата година, когато този процент достига точно 41% от населението.

Желанието да разплатят своите задължения към държавата посредством банкова карта са заявили 59% от гражданите в столицата (увеличение от 21% спрямо предходната година) и 62% от жителите на големите градове (23% повече от 2014 г). Главна причина за нарастването на популярността на този тип разплащане е удобството – 76% от респондентите споделят, че това е основното им предимство пред кешовите разплащания. Други предимства на електронните разплащания според българите са пестенето на време, лесното им осъществяване и възможността да разполагаш с всичките си пари.

Резултатите от проучването показват още, че само за три години делът на хората, които плащат своите данъци и такси в брой е намалял със 17%.

Освен всичко останало, електронните разплащания са едно от най-ефективните средства за борба със сивата икономика, която в България достига 32%. Академични проучвания показват, че увеличение в употребата на картови разплащания дори само с 5%, води до спад от три процентни пункта в показателя за сивата икономика.

През 2015 г. делът на хората, които имат достатъчно средства, за да погасят задълженията си веднага, намалява с 10% спрямо миналата година и достига 29% от населението. Освен това има и увеличение в броя на хората, които теглят кредит, за да заплатят своите данъци и такси – тази година те са 11%, или с 5% повече спрямо предходната. Но пък почти половината българи споделят, че им се налага да спестяват в продължение на дълъг период от време, за да си платят данъците.

Спрямо планираните за плащане данъци и такси през 2014 г., през 2015 г. почти два пъти е по-нисък делът на хората, които реално са заплати данък върху недвижим имот и такса смет преди края на данъчната кампания. Така през тази година почти половината от българите (49%) са платили данък върху недвижим имот, а такса смет е била заплатена от 44% от респондентите. Година по-рано, тези проценти достигат съответно 87% и 82%. През настоящата година 49% са платили своя данък върху лек автомобил, докато по време на миналогодишната кампания, броят на хората, които са планирали да го направят е бил 53%.

През 2015 г. 16% от българите са се възползвали от отстъпка от дължимите годишни данъчни задължения, като са платили до 10 февруари, а други 17% - с плащане до 31 март. Останалите 67% не са се възползвали от възможността да получат отстъпка при ранно погасяване.