Новите правила на финансиране

Осем важни правила

Вече не се намира финансиране без документи, без обезпечение, с не толкова положителна кредитна история. Сега единствените, които отговарят на условия за финансиране са силните на деня, компаниите със стабилно финансово и пазарно присъствие, такива с отлична кредитна история и високоликвидно обезпечение.

Facebook comments