fbpx 870 млн. евро за фирмите по инициативата JEREMIE | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

870 млн. евро за фирмите по инициативата JEREMIE

С предоговарянето на инициативата JEREMIE в полза на револвиращите инструменти МИЕТ постигна мултиплициращ ефект в размер на 2.6 пъти. С планираното увеличение от 150 млн. евро за кредитиране с двойно по-ниска лихва, общият ресурс за револвиращи инструменти ще стане 330 млн. евро от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Благодарение на привлеченото частно финансиране българският бизнес ще може да разчита на близо 900 млн. евро.

В България инструментът JEREMIE е най-бързо развиващият се в Европа. Първите средства са на разположение на малкия и средния бизнес едва 12 месеца след одобрението на стратегията от инвестиционния борд на ЕИФ. Със старта на инициативата в страната е поставена основата за прилагане на инструменти за финансов инженеринг и това е значима крачка в осигуряването на финансиране за малкия и средния бизнес в страната.

По инициативата JEREMIE са структурирани четири фонда за рисково финансиране, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансов ресурс в целия спектър на развитие на компаниите. Мениджърите на рисковия фонд, фонда растеж и мецанин фонда са избрани и те вече имат идентифицирани компании, в които ще инвестират. През следващата седмица приключва набирането на оферти за мениджър на фонда за стартиращи предприятия. Гаранционният фонд, който вече работи, е финансирал около 20 компании до момента.

В момента се обсъжда създаването на още един фонд за преференциални кредити за малки и средни предприятия, който трябва да стартира през първата четвърт на следващата година. По линия на JEREMIE за него е отделен финансов ресурс в размер на 150 млн. евро, а участващите в процеса кредитни институции трябва да добавят още толкова свой ресурс.