fbpx Последни седмици за кампанията „Заедно в час“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Последни седмици за кампанията „Заедно в час“

До 10 април продължава последна за тази година кампания на „Заедно в час“ по привличане и подбор на нови учители-лидери. На сайта на организацията се приемат кандидатури на млади и амбициозни хора, които ще работят като вдъхновяващи учители на ученици с ниски постижения и мотивация. Набират се кандидати, които се стремят към постигането на високи резултати и проактивно търсят нови предизвикателства.

До този момент над 800 участници са кандидатствали за учител по програма Заедно в час, а 70 от тях успешно са преминали всички етапи на подбор. Одобрените участници ще започнат да преподават на 15 септември със старта на следващата учебна 2015/2016 година.

Мисията на учителите от „Заедно в час“ е да осигурят равен достъп до качествено образование в България, като докажат с упоритата си работа, че дори и децата с нисък социално-икономически статус са способни да постигат отлични резултати. Програмата дава възможност на завършващи студенти и млади професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, като едновременно с това значително развият и усъвършенстват себе си.

Новите учители ще преминат курс в партньорски на организацията университет, който ще им осигури педагогическа правоспособност, ако те вече не разполагат с такава. В допълнение те ще вземат участие в интензивно лятно обучение по международния модел „Преподавай като лидер“. През това време учителите ще развият необходимите им знания и умения, с които успешно да мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават ефективността си.

В последните част от своето обучение учителите ще преподават на над 400 ученици в традиционната Лятна академия на „Заедно в час“, където ще имат възможността да приложат на практика новоусвоените принципи на ефективното лидерството и успешните методи на преподаване.

По време на двете години като учители участниците в програмата получават редовна подкрепа от екипа на „Заедно в час“ под формата на наблюдения в класните стаи и обучения за развиване на техните преподавателски и управленски умения. Всеки един от учителите ще може да разчита на личен ментор в изграждането на своите лидерски умения. Ментори в програмата са водещи бизнес и обществени личности, ангажирани със сегашните проблеми в училищното образование.

След 2-годишното си участие в програмата участниците продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него. Над половината от досегашните 45 алумни на програма „Заедно в час“ продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

През настоящата 2014/2015 учебна година близо 90 учители по програмата ще преподават на над 6000 ученици в 48 училища в 7 региона на България.