fbpx В търсене на инвестиционен капитал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В търсене на инвестиционен капитал

В търсене на инвестиционен капитал

Риск мениджмънта не е поредната финансова измислица на 20-ти век или както може би много скептични бизнесмени през сключени вежди коментират - „Само още една ненужна глупост, по която да се прахосват пари!”.

Още в Стария завет се разказва историята за това, как фараонът на Египет сънувал странен сън. Явили му се седем едри и красиви крави, а след тях седем мършави; седем пълни класове, а след това седем празни. Йосиф разтълкувал съня: седем години на изобилие, последвани от седем години на глад. За да хеджира срещу този риск фараонът се запасил с огромни количества царевица и благодарение на това Египет отстоял на настъпилият глад.
Примерите продължават през Средновековието и стигат до наши дни. Каква е ползата от риск мениджмънта в днешни дни и има ли той почва у нас?

Българският мениджър е странна порода – характеризира се с неуморимост да прелива от пълно в празно, с уникалната способност да свързва двата края и да закърпя финансите докато вече няма на къде. За това пък има един малък, но сериозен недостатък - изобщо не е гъвкав. За това колко корпоративни краха са причинени от скована стратегия - друг път. Целта на тази статия е да покаже как корпоративният риск мениджмънт добавя стойност на бизнеса – бил той голям или среден и че не само е приложим в България, но е и наложителен.
Финансовата теория и логика, приема, че един бизнес създава стойност само когато фирмите правят добри инвестиции, които от своя страна увеличават оперативният кешов капитал на компанията.

Новото предложение на 20-ти век и философията на корпоративния риск мениджмънт е, че финансовата политика на фирмата има решаваща роля в подсигуряването на инвестиционни възможности за фирмата и следователно добавя фирмена стойност.

Например, представете си , че фирма иска да разшири производството си като построи още една фабрика. Управлението смята, че в дългосрочен план това ще увеличи двойно приходите и ще има още редица допълнителни положителни ефекти като навлизане в нови географски пазари, утвърждаване на търговската марка, намаляване на производствените разходи и т.н.
Бизнесът е изправен пред сериозния проблем да финансира построяването на фабриката. Не само относно метода на набирането на средства, но и по отношение на цената им - номинална и реална. Фирмата би могла да се обърне или към капиталовите пазари или да набере средства чрез издаване на акции. Последният е най-скъпият и непредпочитан метод и представлява едва 2% от външното финансиране в световен план. Това се дължи на факта, че е трудно за инвеститорите на стоковите пазари да „ знаят” стойността на една компания. Мениджърите е естествено да не искат да издават акции, когато стойността им е подценена, а самото наличие на такова желание е сигнал, че компанията е надценена от пазара - и

Този метод не е приложим за основната част от българските фирми - от една страна само ограничен брой имат достъп до капиталовите пазари, а от друга - капиталовите пазари не са кой знае колко развити. Повечето български фирми се обръщат към кредитните пазари за финансиране - чрез издаването на облигации или тегленето на кредит. Кредитът е определено най-достъпен и най-лесно изпълним. Но когато обмисляте дали лихвеният процент е изгоден, не забравяйте да прибавите и скритата цена на кредитирането

А именно: натрупването на прекалено голям кредитен товар, ще лимитира бъдещите възможности на фирмата за финансиране. Никой не обича да дава пари на заем на вече затънала в дългове фирма. В екстремни случай прекаленият кредитен товар може да доведе до сериозни финансови затруднения, дори фалит. Като добавим нестабилния икономичен климат в страната и трудността да се изтегли кредит, мисията става невъзможна. Нищо чудно, че изправено пред такова препятствие, управлението на фирмите даже не обсъжда потенциално печеливши проекти, да не говорим да ги предприема.

В този смисъл наличието на евтин и сигурен начин за финансиране само по себе си е мощно стратегическо оръжие, което може да извоюва сериозна преднина на пазара.
И така: обърнете гръб на тази „развратница” - кредитния пазар, която така примамливо ви се усмихва и най-безсрамно се опитва да ви прелъсти да се върнете при вярната ви съпруга - вътрешно фирменият капитал, с помощта на риск мениджмънта.

следва продължение

Facebook коментари