fbpx Икономиката ни може да се върне на предкризисните нива през 2022 година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Икономиката ни може да се върне на предкризисните нива през 2022 година

Българската икономика ще продължи да се възстановява плавно, като до края на 2022 година може да се върне на предкризисните нива. Това прогнозира в регулярния си доклад кредитния застрахоател Euler Hermes. БВП ще се увеличи с 3,5% през 2022 година и с 4% през 2023 година, прогнозират анализаторите, като обръщат внимание, че тези темпове обаче са по-бавни в сравнение с очакваното за глобалната икономика и Еврозоната.

Основният риск за българската икономика е нейната силна експортна ориентация, включително за услуги като туристическите. Това я прави силно уязвима при външни турбуленции. Затова при евентуални бъдещи рестрикции на пътуванията или тежки вълни с нови вариации на вируса в страната, възстановяването може да бъде забавено. По-нисък темп на развитие може да бъде предизвикан и от продължаващи проблеми с веригата на доставки, които да ограничат производството в определени сектори в страната.

“Въпреки че очакваме постепенно възстановяване на износа, което ще има положително влияние върху българската икономика, при тази сериозна динамика и силна експортна зависимост, бизнесът трябва да е особено внимателен в отношенията със своите партньори, както в България, така и навън. Допълнителни изненади могат да се очакват и заради инфлацията и ръста на цените на енергията и горивата на глобално ниво. Един от инструментите да предпазите бизнеса е застраховането на търговски кредити, но днес е много важно да се търси и стабилен застрахователен партньор.”, обяснява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България и припомня, че Moody's Investors Service потвърди стабилния рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в света.

След над 7% ръст на инфлацията на годишна база през 2021 година, от Euler Hermes очакват тя да достигне пика си в началото на 2022 година, след което да последва успокояване. Така средната инфлация за 2022 година се очаква да бъде около 2%. В същото време заплатите у нас ще продължат да растат по-бързо от увеличението на цените, като за 2022 година се очаква 9% ръст, а за 2023 година – 8%.

От Euler Hermes очакват фискална стабилност за България, като основната гаранция за това е валутният борд. В същото време обаче анализаторите обръщат внимание, че това ограничава възможностите за реакция в случаи като рязкото поскъпване през 2021 година.

Въпреки че извънредните фискални мерки за подкрепа по време на COVID 19 кризата, доведоха до бюджетен дефицит в две поредни години, експертите на Euler Hermes очакват стабилизиране на публичния дълг на около 27% от БВП, като уточняват, че това ниво е напълно приемливо за стандартите на ЕС. Що се отнася до влизането на България в Еврозоната, въпреки че на теория това е възможно да се случи през 2023 година, анализаторите предвиждат отлагане с още две до три години.

След седем години излишъци по текущата сметка от 2013 до 2019 г., отразяващи продължително стабилно представяне на износа, България отчете малки годишни външни дефицити през 2020-2021 г., главно в резултат на по-ниския износ на услуги (туризъм). С постепенното възстановяване на износа от Euler Hermes прогнозират връщане към умерени годишни излишъци по текущата сметка през 2022-2023 г. Междувременно брутният външен дълг се увеличава от 61% от БВП през 2019 г до 65% от БВП през 2020 г. Очакванията са нивото постепенно да спадне до по-малко от 60% до 2023 г. Въпреки че това все още е относително високо в сравнение със средната стойност на всички развиващи се пазари, България се позиционира добре с едни от най-добрите показатели сред 11-те държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа.

Като цяло оценката на Euler Hermes за бизнес климата в страната също е положителна, заради данъчната политика, свободата на търговия и инвестиции, защитата на собствеността. Експертите обаче обръщат внимание и на рисковите фактори, индикирани от редица международни институции, а именно високите нива на корупция и персистиращите проблеми в съдебната система, както и ограничената финансова свобода. В контекста на актуалната тема за климатичните промени, от Euler Hermes припомнят, че България се класира на 70-о място от 210 икономики по устойчивост с грижа към околната среда, като основните слабости у нас са незадоволителното развитие на възобновяемите енергийни източници и ниското ниво на рециклиране на отпадъци.