fbpx Недостигът на ИТ умения е най-голямата заплаха за бизнесите според ИТ лидерите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Недостигът на ИТ умения е най-голямата заплаха за бизнесите според ИТ лидерите

60% от ИТ лидерите в България гледат на недостига на персонал с ИТ умения като една от основните заплахи за техния бизнес. Това показва Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2022 г., световната компания за дигитална инфраструктура Това е в съзвучие с глобалните резултати, според които 62% от респондентите са посочили същото опасение. Компаниите, включително и Equinix, търсят начини за разширяване на източниците на таланти, като включват все по-разнообразни кандидати чрез алтернативни инициативи за подбор на персонал. 2 900-те глобални участници в проучването обръщат внимание на това, че скоростта, с която технологичната индустрия се трансформира, е довела до затруднения за компаниите да намерят хора с подходящия набор от умения, с който да отговорят на настоящите и бъдещите предизвикателства.

Най-често посочените опасения на българските компании са свързани със запазването на настоящите експерти (60%) и кандидати за работа с неподходящ набор от умения (54%). Най-търсените технологични експерти са в сферите на AI/машинно обучение (28%), разработки на мобилни решения (27%) и AR/VR (19%). Усеща се недостиг още и за позиции като експерт по разработка на софтуер за сигурност (18%), архитект по сигурността (17%), хардуерен инженер (16%) и облачни изчисления (14%).

Въпреки че в глобален план водещите опасения са същите – кандидати за работа с неподходящ набор от умения и запазване на настоящите служители – и двата аспекта са идентифицирани от 44% от респондентите, най-търсените позиции се отличават от идентифицираните на българския пазар. В това число влизат ИТ техници (27%), специалисти по облачни изчисления (26%), както и експерти в сферата на AI/машинни изчисления (26%). ИТ лидерите очакват, че пропуските в технологичните умения ще се запазят същите и занапред, като AI машинни изчисления ще станат все по-важен фактор.

В отговор на недостига на умения много компании полагат големи усилия, за да преквалифицират хора от други области.

Тенденциите в България следват световните, като в страната най-висок процент (46%) са посочили, че преквалифицират служители от сходни сфери. 22% пък опитват да подсилят екипите с хора от други сектори. В световен план процентите са съответно 62% и 34%. Съкращенията подтикват служителите да започнат да търсят възможности за повишение на уменията или кариерата си, следователно компаниите, които предлагат възможности за обучение и развитие, могат да са в по-добра позиция за привличане на таланти.

В България най-често преквалифицираните служители са завръщащите се от по-дългосрочно отсъствие, например след отпуск за отглеждане на дете – 46%.

Следват ги кадри от сферата на администрацията (45%) и финансите и застраховането (38%). Тези преквалифицирани служители помагат на компаниите да преодолеят пропуските в техническите умения в роли като ИТ техник (46%), анализатор на данни (31%), разработчик на мобилни решения (25%).

В глобален план най-често преквалифицираните служители идват от административни профили (36%), както и от сферата на финансите и застраховането (33%) и завръщащите се от продължително отсъствие (30%).

ИТ лидерите в България посочват, че основните канали, които компаниите им използват за партньорство с висшите учебни заведения, включват възможности за студентски стаж (34%), партньорство по програми за практика по специалността (31%), участия в университетски кариерни изложения (25%) и съвместни обучителни програми с висшите учебни заведения (22%).

Стажантските програми са най-популярният метод за сътрудничество с университетите и по света – 42%. Следват съвместни обучителни програми (41%), участие в университетски кариерни изложения (37%) и партньорство по програми за практика по специалността (34%).