fbpx Има ли връзка между промените на климата и пандемията? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Има ли връзка между промените на климата и пандемията?

Климатичните промени са изиграли „ключова роля“ за предаването на коронавируса SARS-CoV-2, като са способствали няколко вида прилепи, пренасящи патогени, да приближат местообитанията си до тези на хората. Това е изводът от проучване на учени от Великобритания, Германия и САЩ, публикувано в списание Science of the Total Environment в началото на 2021 г. 

Повишението на температурите, увеличението на количеството слънчева светлина и въглероден диоксид в атмосферата са променили състава на растителността и естественото местообитание на животните в много региони по света. Мащабно екологично проучване в Южен Китай, Лаос и Мианмар разкрива значителни промени във вида на растителността през последния век, което всъщност е създало благоприятна среда за живот на прилепите там. В резултат, само в провинция Юнан от началото на XX век, са се появили 40 нови вида прилепи, които обичайно пренасят около 100 вида коронавируси. Заради затоплянето и свързаното с него бурно развитие на тропическата растителност, 

регионът на Югоизточна Азия е наречен от учените „глобална гореща точка“,  от която вероятно е произлязъл и SARS-CoV-2.

Учените от университета в Кеймбридж, Потсдамския институт за изследване на климатичните изменения и Хавайския университет са съставили карта на растителността за последните 100 г., като са използвали и данни за температурата, валежите и облачността. Те също така са изучили информацията за растителните предпочитания на прилепите, за да определят глобалното разпространение на всеки вид в началото на XX век, като стигат до извода, че за този период видовото разнообразие на летящите мишки се е променило в глобален мащаб. „Тъй като климатът е променил средата на местообитание, много видове са мигрирали от други райони, пренасяйки със себе си характерните за вида вируси“, заявява Робърт Бейер, сътрудник във Факултета по зоология в Кеймбриджкия университет и един от авторите на проучването. Според него, това е довело до еволюция и поява на по-вредоносни възбудители на заболяването.

Учените изчисляват, че в световната популация на прилепи днес циркулират около 3000 вида коронавируси. Средно един прилеп пренася 2,7 вида коронавируси, като повечето от тях дори не предизвикват някакви симптоми на заболяване. Болшинството коронавируси, пренасяни от прилепи, обикновено не се предават на човека, но 

увеличението на броя на прилепите, предизвикано от изменението на климата, повишава вероятността от появата на вируси, които са опасни за хората.

Освен това, е доказано, че поне три опасни коронавируса са били предадени от прилеп на човек – това са Близкоизточният респираторен синдром (MERS), както и тежкия остър респираторен синдром SARS-CoV-1 (SARS) и SARS-CoV-2.

Тук са маркирани най-общо връзките между стойностите на метеорологичните елементи и предаването на COVID-19:

  • Най-много на брой проучвания са посветени на влиянието на температурата на въздуха върху предаването на COVID-19. Резултатите показват, че честотата на заболяването се увеличава с понижаване на температурата, а най-висока е честотата в температурния диапазон от 0 до 17°C.
  • В резултат се наблюдава изразена сезонност при заболяването – в Южното полукълбо например е регистрирано около 60% увеличение на инфекциите през зимата, докато през топлия сезон в страните от Северното полукълбо се наблюдава намаляване броя на случаите с над 46%. Сезонността на COVID-19 е по-изразена в по-големите географски ширини, където се наблюдават по-големи сезонни амплитуди.
  • Влажността на въздуха също е значимо свързана с честотата на COVID-19, въпреки че докладваните резултати са противоречиви.
  • Учените откриват, че скоростта на вятъра е в отрицателна корелация с броя нови случаи на COVID-19.
  • Валежите са значимо свързани с намален риск от COVID-19. 
  • Увеличението на слънчевите часове и на температурата на въздуха водят до намаление броя на потвърдените случаи на COVID-19.

още статии от Климатека тук