fbpx Неефективното използване на данни е пречка за иновациите при 70% от организациите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Неефективното използване на данни е пречка за иновациите при 70% от организациите

Според проучване сред висшия мениджмънт на 100 компании от списъка на Forbes 2000 в Европа, 70% от бизнесите не успяват да анализират добре данните, с които разполагат, което се отразява на способността им да иновират.

Една трета от бизнес лидерите (30%) споделят, че основната им стратегическа цел е оптимизацията на бизнес разходите. Когато рискът от рецесия обаче расте, по-доброто разбиране на данните може да се окаже спасителна мярка и да отключи иновации в краткосрочен и дългосрочен план. 59% от компаниите, които базират бизнес решенията си върху данни, доказано разширяват пазарния си дял. За сравнение 58% се опасяват, че могат да загубят пазарните си позиции, ако не капитализират от данните си и подчертават, че това може да затрудни процеса на иновации. 

Невъзможността да трансформират идеи в продукти и услуги поставя компаниите пред риск. Този пропуск е констатиран още през 2018 година, когато Bayes Business School и VMware публикуват първия си доклад - Innovating in the Exponential Economy, посветен на затрудненията на бизнеса в използването на данни. 

Сегашното проучване сочи, че четири от седемте топ бизнес приоритети на компаниите изискват точни, релевантни и актуални данни. Те са предпоставка за по-доброто разбиране и взимане на стратегически решения, касащи всички аспекти на бизнеса – служители, производителност, клиентско преживяване. 52% от организациите стимулират екипите си да бъдат по-иновативни и да откриват нови подходи в разработването и маркетирането на продукти и услуги. 

“Повечето компании не страдат от липса на добри идеи. Някои от тях успяват да ги развият, но въпреки това виждаме, че голяма част от техния потенциал остава нереализиран поради липса на задоволителни дигитални умения, устойчива инфраструктура и допълнителни ограничения, породени от политиките за поверителност и суверенитетът на данни”, споделя Фенг Ли, председател Информационно управление в Bayes Business School в City, University of London и автор на предговора към проучването. “Интригуващо е, че достъпът до прекалено големи масиви от данни, както и ограничените възможности на съвременните технологии също се посочват като предизвикателства”, добавя Фенг Ли.

Бариерите пред иновации, създадени на базата на данни

Лидерите сочат и други предизвикателства пред реализирането на иновации - достъп до прекалено големи масиви от данни (83%), лимитиран достъп до нужните данни (74%) и технологични ограничения (60%). Центровете за съхранение и събиране на данни (бел. ред. - суверенитет на данни), определени от национални (76%) и индустриални (67%) регулатори, също създават бариери. 

Джо Багли, вицепрезидент и главен технически директор на VMware в EMEA, споделя: “Иновациите не могат да бъдат замразени, особено по време на икономически спад. Те са в ДНК-то на всеки бизнес и изискват време, правилна култура, процеси и технологии, които да гарантират техния успех. Иновациите не са пожелателни, те са ключови за създаването на конкурентно предимство, привличането на правилните таланти и създаването на добавена стойност. Всяка организационна трансформация, независимо дали в посока намаляване на разходи или оптимизиране на процеси, стъпва върху дигитална инфраструктура, която е ключова за взимането на правилните решения. Ако бизнес лидерите успеят да интегрират анализа на данни в процеса по взимане на решения, както и да обучат своите служители как правилно да разчитат тези данни, те ще имат конкурентно предимство и ще постигнат по-добра възвръщаемост на инвестициите в иновации.“      

Ускоряване на процеса по иновации - от идея до изпълнение

За да видят добавената стойност от използването на данни в процеса по създаване на иновации, компаниите трябва да създадат среда, в която служителите, процесите и технологиите да работят в симбиоза. Когато това е постигнато, бизнесите не само ще са в състояние да реализират пълния потенциал на данните, с които разполат, но и ще отключат по-високи нива на иновации, които преди това не са били възможни. Проучването, например, сочи, че 64% от организациите използват изкуствен интелект и машинно обучение за иновации. 

Драгомир Николов, старши директор развойна дейност във VMware – Data Platform & Analytics споделя: “Не можем да изграждаме съвременна мулти-облачна инфраструктура за нуждите на модерни приложения без да разбираме добре ролята на данните. Те са входяща информация за тези приложения или изходящия резултат, необходим за бизнеса.”