ЕФ за инвестиции разширява сферите за финансиране с 12 млрд. евро

Европейският фонд за стратегически инвестиции (EФСИ), който е в основата на Плана „Юнкер“, разширява допустимите за финансиране сфери, съгласно новото предложение EFSI 2.0. Вече могат да бъдат включвани и проекти, развиващи устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури, други сектори на биоикономиката, както и социални услуги. Това обяви зам.-управляващият  директор на ЕФСИ Илияна Цанова, специален гост на Общото събрание на Европейската асоциация на публичните банки, което се провежда на 6 и 7 юни в София.

Освен новите сфери за финансиране, Европейската комисия е предвидила и други технически подобрения, включително удължаване на срока на програмата до 31 декември 2020 г. и увеличаване на гаранционния фонд с 12,5 млрд. евро. Така капиталът на фонда ще достигне 33,5 млрд. евро, което следва да мобилизира частни и публични инвестиции в размер на 500 млрд. евро за периода до 2020 г. ЕФСИ 2.0 се съсредоточава и върху устойчивостта на проектите, подобряването на географското покритие и засилване на усвояването в по-слабо развитите региони, като същевременно се цели да се повиши прозрачността на инвестиционните решения и процедурите за управление, и да се засили социалното измерение посредством допълнителни финансови инструменти.

Към момента инвестициите, подкрепени от EFSI, са в размер на 194 млрд. евро, разпределени в следните сектори: „Малки предприятия“ (29%), „Енергетика“ (24%), „Научни изследвания, развитие и иновации“ (20%), „Дигитални компании“ (11%), „Транспорт“ (9%) и „Социална инфраструктура“ (4%). Европейският фонд за стратегически инвестиции действа във всички страни-членки на ЕС, като най-активни по усвояване на средствата по програмата към момента са Франция, Италия и Испания. 

У нас Българска банка за развитие е един от основните партньори на Европейската инвестиционна банка по Плана „Юнкер“. В края на миналата година българската финансова институция получи от ЕИБ 150 млн. евро за финансиране на иновативни проекти на малки и средни компании и такива в райони с висока безработица.
 

Facebook comments