fbpx Половината българи смятат, че политиките за справяне с изменението на климата ще доведат до закриване на работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Половината българи смятат, че политиките за справяне с изменението на климата ще доведат до закриване на работни места

Българите са разделени по въпроса дали зеленият преход ще бъде източник на икономически растеж. Според климатичното изследване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 52% смятат, че ще бъде точно така, спрямо средно 56 % за европейските граждани.

Едновременно с това мнозинството (58 %) от българите вярват, че политиките в областта на климата ще повишат качеството на живота им, например качеството на храните или здравеопазването. 

Но пък 59 % споделят, че зелените политики ще имат отрицателен нетен ефект върху нивото на заетост в страната и ще доведат до закриването на повече работни места, отколкото до разкриването на нови (15 пункта над средното ниво за ЕС, което е 44%).

Миграция към други райони и смяна на работното място

Българските граждани са на мнение, че предизвикателствата, свързани с изменението на климата няма да отшумят. Докато повече от една трета (35 %) вярват, че извънредната ситуация с климата ще бъде овладяна до 2050 г., 60 % считат, че тя ще продължи да бъде сериозен проблем и в средата на века.

Някои българи заявяват, че изменението на климата ще застраши тяхното населено място. Една пета от българите (22 %) очакват да се преместят в друг район или държава заради дългосрочните последствия от изменението на климата. Това безпокойство е по-голямо сред двадесетгодишните, като почти една трета (32 %) от хората на възраст между 20 - 29 години, заявяват, че се притесняват от вероятността да трябва да се преместят заради изменението на климата.  Основно младите българи изпитват съмнения относно сигурността на работното им място: Почти една четвърт от анкетираните във възрастовата група 20 - 29 години (23 %) се страхуват, че ще загубят работата си, защото тя може да стане несъвместима с борбата с изменението на климата (5 пункта над средната за страната стойност от 18 %).

Адаптиране на стила на живот в дългосрочен план

Българите осъзнават промените в поведението, които са необходими за борбата с изменението на климата. Една трета от анкетираните (33 %) смятат, че повечето хора няма да притежават собствен автомобил след 20 години, а 81 % заявяват, че според тях повечето хора ще работят дистанционно в подкрепа на борбата с изменението на климата. И накрая, над една трета (35 %) мислят, че повечето хора ще са преминали на растителен хранителен режим, като половината от тях (49 %) предсказват въвеждане на определена енергийна квота за всеки гражданин. 

Различия между европейци, британци, американци и китайци

Като цяло, мнението на европейците е разделено по въпроса дали зеленият преход ще бъде източник на икономически растеж.  Повече от половината анкетирани (56 %) са убедени, че ще бъде точно така, което съответства на възприятията на американците и британците (57 %), докато китайците са по-оптимистично настроени (67 %).  По-голямата част от европейците (61 %) обаче са убедени, че качеството им на живот ще се подобри, с възможно положително влияние върху качеството на храните или здравеопазването. Европейците са по-големи песимисти в сравнение с китайците (77%), американците (65 %) или британците (63 %).