fbpx Трябва да има гъвкав зелен компонент в новата Обща селскостопанска политика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Трябва да има гъвкав зелен компонент в новата Обща селскостопанска политика

Въвеждането на „зелено” директно плащане трябва да бъде така направено, че да донесе възможно най-големи екологични ползи, без да застрашава жизнеспособността на сектора, каза земеделският зам.-министър Боянова по време на международната конференция за бъдещето на ОСП. Прилагането на „зелен” елемент има логична обосновка, но предложеният дял от 30% по първия стълб и 25% по втория е прекалено висок и трябва да се даде повече гъвкавост при определяне на дела му.
По реформата на ОСП България подкрепя по-справедливото разпределение на средствата и изравняването на нивата на подпомагане, което ще позволи на новите държави-членки да повишат по-бързо своята конкурентоспособност.

Страната ни подкрепя и идеята за прехвърлянето на средства между двата стълба на ОСП, която да отразява различните икономически, агроклиматични и регионални условия на отделните държави-членки. В момента предложеният процент е 5, но България настоява прехвърлянето от втория към първия стълб да бъде поне 10%.
Общата селскостопанста политика в периода 2014-2020 ще бъде с опростени правила както за бенефициентите, така и за администрацията. През есента предстои дебат по общата финансова рамка и определянето на финансовите пакети за отделните държави-членки.