fbpx Министър Петков връчи три сертификата за инвестиции на стойност над 54 млн. лв. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Министър Петков връчи три сертификата за инвестиции на стойност над 54 млн. лв.

Министърът на икономиката Кирил Петков връчи три сертификата за инвестиции клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Инвестициите по тези проекти са на обща стойност 54 182 млн. лв. и предвиждат разкриването на около 240 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас А получи „Тракия Глас България“ ЕАД за проекта „Цех за крайна обработка на произведената продукция“, гр. Търговище, на обща стойност 27 382 000 лв. и откриване на 10 нови работни места. 

По реда на Закона за насърчаване на инвестициите сертификат клас А получи и „Готмар“ ЕООД, гр. Съединение, за инвестиционния проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Готмар“ ЕООД чрез придобиване на нови производствени мощности и изграждане на складове и намаляване на разходите за електроенергия чрез изграждане на фотоволтаична инсталация“ на обща стойност 16 800 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 200 нови работни места.

„Теклас България“ ЕАД получи сертификат клас А за инвестиционен проект „Разширение на производството и изграждане на роботизиран склад за съхранение на готова продукция“, гр. Враца, на обща стойност 10 млн. лв. и откриване на 30 работни места. 

Министър Петков благодари на инвеститорите за това, че реализират и разширяват продукцията си на територията на България, като подчерта, че всички инвестиционни проекти са експортно ориентирани, което допринася в голяма степен за икономическия растеж на България. И трите проекта се реализират извън столицата и имат съществен принос за регионалното икономическо развитие.

От началото на 2021 г. по ЗНИ са сертифицирани 17 нови проекта. Общата сума на планираните инвестиции е в размер на 868,06 млн. лв. и се предвижда разкриване на 1701 нови работни места.