fbpx Договорихме сътрудничество с Румъния в сферата на инвестициите и иновациите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Договорихме сътрудничество с Румъния в сферата на инвестициите и иновациите

 „България отдава голямо значение на развитието на икономическото сътрудничество с Румъния и подкрепя всяка инициатива, която би допринесла за активизиране на двустранното партньорство“. Това каза заместник-министър Любен Петров при откриване на Четвъртото заседание на двустранните българо-румънски консултации за икономическо сътрудничество, които се провеждат в Букурещ, Румъния. Зам.-министърът е съпредседател от българска страна, а от румънска консултациите се председателстват от държавния секретар на Министерството на икономиката, търговията и връзките с бизнес средата на Румъния Влад Василиу.

„За нас е особено важно да запазим и разширим позициите на българските стоки и услуги в държавите, които са наши традиционни партньори, каквато е Румъния“, допълни заместник-министърът. Потенциал за нарастване на обемите в двустранната търговия съществува в области като машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT аутсорсинг. Перспективни сектори за привличане на румънски инвестиции са високотехнологичните производства, машиностроенето и електротехниката, информационните технологии, телекомуникациите, научноизследователската и развойната дейност, технологии по опазване на околната среда, транспортна инфраструктура и логистика, земеделие и хранителни продукти, здравеопазване, медицински туризъм. Според заместник-министър Петров двустранните търговско-икономически връзки могат да се разширят и чрез насърчаване на участието на фирми от двете страни в международни панаири и изложeния.

В рамките на Четвъртото заседание на двустранните българо-румънски консултации за икономическо сътрудничество зам.-министър Петров представи икономическата политика на българското правителство и приоритетите към запазване на икономическата и финансовата стабилност. Той акцентира върху високия потенциал на България да привлича инвестиции в сектори с висока добавена стойност, отговаряйки на високите изисквания на инвеститорите за инвестиционен климат, стабилност и предвидимост на средата. „Сред приоритетните сектори за развитие през 2016 г., към които проявяват засилен интерес и потенциални инвеститори, са бизнес услугите (аутсорсинг) и автомобилостроенето“, подчерта той. „Активно работим и за изграждане на индустриални зони и технологични паркове. Като пример могат да бъдат посочени развитието на Национална компания индустриални зони и София Тех Парк“, изтъкна зам.-министърът и допълни, че успешното развитие на индустриалните зони е ефективен лост за подобряване на бизнес средата и привличането на инвестиции в дългосрочен план.

Активизиране на диалога между институциите и бизнеса, насърчаване на регионалното сътрудничество и сътрудничеството между клъстерите, улесняване на инвестиционното сътрудничество, иновациите и възможностите, предоставени от промишлените и технологичните зони и подобряване на сътрудничеството в областта на акредитацията са основните насоки за съвместна работа, очертани в подписания след заседанието двустранен протокол.