fbpx Няма да има спрени пари по подмряка 4,2 за селското стопанство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Няма да има спрени пари по подмряка 4,2 за селското стопанство

„Няма и няма да имам спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на брифинг. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство за стопирането на средства по Програмата“, каза той.

Георги Събев представи хронология на действията от страна на министерството по документалната подготовка на приема. По думите му, след приетото европейско законодателство за удължаване на всички програми за селските райони на страните с така наречения преходен регламент се е провело заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР у нас. В рамките на него е одобрено прехвърляне на средства по Програмата. Също така са приети изменения в текстовете на мерки, свързани с условията и изискванията за допустимост на кандидатите, с оглед предстоящото през 2021 г. обявяване на процедури за прием през настоящата година.

Заместник-министърът посочи, че за преходния период 2021-2022 г. е предложено прехвърляне на средства в размер на близо 200 млн. евро по подмярка 4.2. С подготвеното 11-то изменение на ПРСР е въведено и изискване към кандидатите по подмярката за 36 месеца история преди подаване на проектно предложение. Това изискване е одобрено от Комитета по наблюдение на Програмата, а през месец март тази година подготвеното 11-тото изменение на ПРСР е изпратено за одобрение до ЕК. В периода от месец април до юни са разработени насоките за кандидатстване, които са обсъдени в рамките на проведените две заседания на тематичната работна група. По време на тях са обсъдени в детайли всички изисквания и условия за допустимост.

На 4-ти октомври бяха публикувани актуализираните насоки за кандидатстване в ИСУН за писмени коментари. Тази процедура ще продължи до 11-октомври, включително, съобщи той. „Предвиденият бюджет за подмярка 4.2, която се очаква да бъде отговорена до края на следващата седмица, възлиза на близо 387 млн. лева“, допълни още Георги Събев.