fbpx Нужни са инвестиции в производства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужни са инвестиции в производства

България има нужда от селективен подход при привличането на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – трябват ни не просто инвестиции, а желаните инвестиции, които имат най-големия потенциал да подпомогнат икономическия растеж и създаването на работни места, каза главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов по време на конференцията, организирана от Конфиндустрия на тема „Привличане на инвестиции – размисли и стратегии за България в растеж“.

България е най-големият получател на ПЧИ в региона на ЦИЕ като размерът им достига 83% от БВП на България през 2014 г. Това би трябвало да означава, че в страната ни се натрупва повече капитал, който може да доведе до по-висока производителност и по-силен ръст на БВП. Това обаче не се случва - размерът на капитала в България е на второто най-ниско равнище сред страните от ЦИЕ и на глава от населението е 18.6% при средното за ЕС (28) през 2015 г., нараствайки с 8.8 пр.п. в сравнение с нивото на същия индикатор преди две десетилетия през 1995 г. Чехия, Естония и Словения се обособяват като икономиките с най-висока осигуреност с капитал към момента и са и сред икономиките с най-висок доход на глава от населението в ЦИЕ.

Производствените инвестиции генерират възвращаемост, допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката, която приема потоците от ПЧИ. Такива са например ПЧИ, насочени към автомобилостроителната индустрия в ЦИЕ, даде пример Павлов. Някои ПЧИ обаче финансират потреблението, а не инвестициите или са насочени към придобиването на вече съществуващи активи и нямат принос към увеличаване на производствения капацитет на приемащите икономики. Според Павлов поради тази причина не всички ПЧИ имат еднаква роля за страната ни. Някои могат да допринесат за нарастване на задлъжнялостта или увеличаване на цените на недвижимите имоти над нивата, които фундаменталните фактори предполагат.

ПЧИ в индустрията са пример за желани инвестиции. Те варират от под една пета от общо ПЧИ в Латвия и Естония до почти половината от общия размер на ПЧИ в Словакия и Румъния. ПЧИ, насочени към секторите на недвижимите имоти и строителството, досега са били от най-голямо значение за Хърватия, България и Балтийските страни, където те варират между една четвърт и една трета от общия размер.

За да се привлекат в страната ни желаните инвестиции изключително важна е държавната политика в сферата на образованието и увеличаването на публичните инвестиции в образование. В момента страната ни отделя под 4 % от БВП за образование, докато в страните от ЦИЕ с най-високи приходи и БВП на глава от населението този процент е между 6-7 % от БВП.