fbpx Съвременни приложения и облачна инфраструктура в полза на модерното образование | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Съвременни приложения и облачна инфраструктура в полза на модерното образование

Днес в офиса на VMware България се проведе кръгла маса за медиите, посветена на съвременните приложения, облачната инфраструктура и технологиите за модерно образование. Събитието е част от инициативите, посветени на 15-годишнината на компанията у нас. Участниците в дискусията обсъдиха проекта за дигитализация на българското образование, възложен и изпълнен благодарение на успешни практики и дългосрочно локално партньорство.

Сред специалните гости, които взеха участие в панелната дискусия бяха:

  • Диана Стефанова, вицепрезидент Регионални стратегии за развитие във VMware;
  • Веселин Арнаудов, ръководител на Advanced Development Center във VMware;
  • Борис Герасимов, ръководител на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии" в Министерство на образованието и науката;
  • Иван Житиянов, главен изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис (TBS);
  • Огнян Юскеселиев, директор Модерно работно място и Разработване на софтуер в TBS.

Диана Стефанова, вицепрезидент „Регионални стратегии за развитие“ във VMware отвори дискусията: “Гордея с пътя, който извървяхме в последните 15 години, с постиженията на екипа ни, с иновациите, които създадохме. Успехите ни са споделени благодарение на дългогодишните ни отношения с локални технологични партньори и доверието на клиентите ни от частния и публичния сектор.” 

През 2020 година пандемията ускори неимоверно дигиталната трансформация на организациите и увеличи необходимостта от създаване и управление на съвременни приложения и инфраструктура. Едно от основните предизвикателства беше и възможността за учене отвсякъде, информационната сигурност и комфортното потребителско преживяване. Амбицията на проекта е да се създаде висококачествена дигитална основа, а именно единната платформа edu.mon.bg, която да предостави възможност за допълнителни иновации и развитие на образователните технологии в България. 

“Създадохме образователна платформа, която обединява всички външни системи на МОН заедно с образователните компоненти, като например електронен бележник, дневник, учебни материали, платформа за създаване на учебно съдържание, място за тестове, упражнения, домашни работи и виртуални класни стаи.”, споделя Борис Герасимов, ръководител на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии" в Министерство на образованието и науката.

Възложено по поръчка на образователното министерство и изпълнено от TBS, решението стъпва върху най-съвременната дигитална основа от Microsoft, Google и VMware. Използваните решения от VMware (vSphere, vRealize, NSX и Tanzu) са разработени съвместно с таланти от България. “През последните години TBS се трансформира в доставчик на цялостни решения, пример за това е проекта "Дигитална раница". На база опита и редицата успешни съвместни проекти, VMware намира място в почти всяко едно решение и то далеч не само като виртуализационна платформа.”, споделя Иван Житиянов, главен изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис.

Днес “Дигиталната раница” се използва от 850 000 потребители в България и чужбина с капацитет от 1 100 000. Съвременните хиперскалируеми облачни решения позволяват платформата да поеме всички потребители едновременно, както и да увеличи мащаба си автоматично. “Нашата цел е да предоставим на учителите съвременните приложения и ресурси зад тях, с които лесно да създават атрактивни и персонализирани авторски уроци, срещу което да получават и съответното заплащане. Също така учениците могат да достъпват интерактивни образователни ресурси от всяко място, по всяко време и от всяко устройство.”, добавя Борис Герасимов.

Дигиталната трансформация е ключова за организациите, стремящи се към иновации. В бъдеще, при прилагане на модерни дигитални решения, основните предизвикателства пред клиентите ще бъдат стойността, киберсигурността и потреблението на енергия. “VMware подпомага организациите в прилагането на Cloud Smart подхода, предоставяйки гъвкавост и избор между различни облаци. Последното ни проучване сочи, че 97% от Cloud Smart организациите успяват да оптимизират разходите си”, споделя Веселин Арнаудов, ръководител на Advanced Development Center във VMware.

За решението

До март 2020 година образованието в България бе базирано изцяло на физическото присъствие в училищата. Пандемичните ограничения засилиха дигиталната трансформация на образователна система и преминаването в режим на обучение в електронна среда. Министерството на образованието и науката възложи на Telelink Business Services изработката и внедряването на единна платформа за електронно образование - edu.mon.bg, която да представи безопасни виртуални класни стаи, облачно хранилище на данни и интеграция на приложения за виртуално обучение, оценка и администриране за всички учебни заведения в държавата. Продукти на VMware са подпомогнали успешното създаване на решението, обединило над 850 000 ученици, родители, преподаватели и администратори във виртуалната образователна среда.