fbpx Ръст на чуждите инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на чуждите инвестиции

Ръст на чуждите инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции към края на 2013 г. са се увеличили с 4,5% по данни от Националния статистически институт. Вложенията в нефинансовия сектор са на стойност 22 948 млн. Евро. Най-много чужди инвестиции има в промишлеността - 10 011 млн. Евро. Не малък е и делът на направените инвестиции в сектора на услугите - 4 688 млн. евро. През 2013 г. тези дейности заедно формират 64,1% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции. Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор - 5912 млн. лв. 

Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 3,2% в сравнение с предходната година и е 32,9%. Отчита се нарастване на относителния дял на извършените разходи за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 1,5%.

Facebook коментари