fbpx Разплащанията с бизнес карти у нас бележат ръст | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разплащанията с бизнес карти у нас бележат ръст

С 42% се е увеличил броя на издадените от българските банки карти за бизнеса и над 38% е ръстът в броя на трансакциите за последните четири години. Само за периода юли 2014-юни 2015 г. техният брой достига 3 млн. Общият потребителски разход на фирмените карти е над 360 млн. евро или стабилен ръст от точно 38% за същия период.

Бизнес картите са свързани с разплащателната сметка на фирмата в случая на дебитна карта или към одобрения кредитен лимит при кредитните карти и носят както името на фирмата, така и името на физическото лице, което е упълномощено да ползва средствата. Това може да е лицето, което представлява фирмата, както и упълномощени служители. Обикновено за всяка една карта може да се определи лимит на средствата, които могат да се ползват с нея на дневна, седмична или месечна база. Лимит може да бъде наложен и на тегленето в брой, и на плащанията при търговци.

Притежанието на бизнес карта е бърз и сигурен начин за предоставяне на служебни аванси и използване на фирмени средства в рамките на определен от фирмата паричен обхват. Бизнес картите са сред най-добрите инструменти за оптимизиране и контрол на фирмените разходи, като банките издават ежемесечни извлечения, в които са отразени операциите с всички фирмени карти към сметката.