fbpx HR специалисти търсиха новите измерения за талант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

HR специалисти търсиха новите измерения за талант

На 13 ноември 2015 година Българска асоциация за управление на хора проведе Международна конференция с фокус върху тенденциите и добрите практики в управлението на хора в страните от Централна и Източна Европа. Събитието събра над 300 души. По-голямата част от тях бяха HR професионалисти, но в залата присъстваха и много представители на бизнеса.

Програмата стартира с Мартин Лашколниг, президент на Националната асоциация на немс-коговорящите лектори, с който говорихме за ангажираността на служителите—можем ли да си я купим или трябва да я спечелим. Програмата продължи с интересна дискусия, посветена на темата за управлението на талантите. HR професионалисти от България, Латвия, Малта и Македония споделиха своя опит и активизираха аудиторията, която се включи активно с въпроси и коментари.

Темата за талантите беше водещ мотив и в презентацията на Юп Феркаутерен, регионален директор Централна и Източна Европа по направление "Допълнителни придобивки за служителите", АОН и Карина Бекса, главен ръководител Централна и Източна Европа по направление "Допълнителни придобивки за служителите", АОН , но погледната от различен ъгъл—този на допълнителните придобивки, които могат да изиграят решаваща роля в процесите назадържане на талантите в организациите.

Презентацията на Андрей Николов, стратегически директор на Украинската HR асоциация, тонизира аудиторията. Андрей очерта своята концепция за развитието на процесите по управление на представянето в следващите 15 години. Дарил Дейвис, старши консултант, Towers Watson Data Services представи резултатите от проучване на възнагражденията в региона на Централна и Източна Европа и очерта водещите тенденции.

Конференцията завърши с вдъхновяващите разкази на Боян Петров, зоолог и алпинист, и Атанас Райков, генерален мениджър за Централна и Източна Европа, Viber.