fbpx Разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 10% в края на 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 10% в края на 2020 г.

етикети

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 4.6%, в услугите - с 8.2%, и в строителството - с 6.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 24.7%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 20.5%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 2.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.9%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.8% за „Образование“ до (-3.1%) за „Култура, спорт и развлечения“.