fbpx Виенски стипендии за публично управление за българи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Виенски стипендии за публично управление за българи

Виенският «Модул университет» предлага от октомври 2011 година магистърска програма «Публично управление» (MBA - Public Governance and Management.) Програмата е подготвена специално за специалисти от областта на публичното управление. Български граждани могат да кандидатстват за стипендия в размер на 28 000 евро, финансирана от Центъра за глобален диалог и сътрудничество (Center for Global Dialogue and Cooperation - CGDC).

Магистърската програма "Публично управление" (MBA „Public Governance and Management“) се провежда на английски език без откъсване от основната работа от октомври 2011 година. Програмата може да бъде покрита в рамките на 18 или 24 месеца. Блоковете се провеждат на сесии от 4-6 дена месечно или 5-6 дена на два месеца и са изключително подходящи за работещи на пълно работно време. Кандидатите трябва да имат бакълаварска степен по обществени науки, икономика или право, а така също и минимум две години професионален опит. Те трябва да са държавни служители, университетски преподаватели, служители в консултантски фирми, международни и неправителствени организации, чиито програми са фокусирани върху проблемите на публичното управление или служители в частни фирми, които си сътрудничат с държавни структури. С успешното завършване на програмата студентите получават титлата MBA (Master of Business Administration).
Таксата за обучението е 28 000 евро (вкл. хотели и учебни материали), а пътните разходи от местоживеенето до Виена се поемат от обучаващите се. Стипендиите покриват пълната такса.