fbpx Създават регистър за електронно ЕГН | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създават регистър за електронно ЕГН

Проект на стойност почти 12 милиона лева ще създаде регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС.

По думите на транспортния министър Ивайло Московски, липсата на електронна идентификация до момента е една от най-сериозните причини за слабото ползване на съществуващите електронни услуги и за липсата на мотивация в много организации да разработват цифров вариант на услугите, които предоставят. Министърът прогнозира, че поради очакваната поносима цена за получаване на електронна идентификация, реализацията на тази част от проекта ще ускори чувствително електронното управление. Електронната идентификация ще спести и милиони левове всяка година от това, че администрациите няма да правят физическа проверка на самоличността на своите клиенти.

Първите междинни резултати от работата на изпълнителите се очакват в края на 2012 година, а проектът ще продължи до август2013 г. През следващата година ще бъде финализиран и най-големият проект, финансиран от ОПАК с 18 милиона лева - „Развитие на електронното обслужване по електронен път”. Неговата цел е да се обменя автоматично информация между различни регистри в администрациите, за да се спестяват време и средства. Всеки от нас ще може да поиска удостоверение от държавата или от общината след работно време и ще спести от транспорт и чакане по опашки,