fbpx регистър | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Всички одитори по пътна безопасност могат да подават заявления за вписване в Регистъра на одиторите.
1. Ако използвате брокер, изберете го по препоръки на Ваши приятели и познати, проверете порфесионалния му опит. Изисквайте доказателства за неговия професионален опит. 2. Сключвайте договори за посредничество в писмена форма.
Министерството на туризма работи по разработването на онлайн регистър, който да обедини всички фестивали и други събития, които генерират туристически интерес.
Приоритет за Министерство на икономиката е създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост, за което се търси правилната нормативна рамка.
Близо половин милион уникални посещения са регистрирани на онлайн Регистъра на туристическите атракции в България месец след създаването му.
 Вече е факт първият он-лайн Регистър на туристическите атракции в България, включващ 3300 обекта.
Министерството на земеделието и храните създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн. От 1 април 2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби „Земеделие”, по местонахождение на имотите.
България е една от двете държави в Европа, които преминаха успешно тестовете и процедурите за свързване на националните си бази-данни към Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU).
Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. С него ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи.
Проект на стойност почти 12 милиона лева ще създаде регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.