регистър

27 Юни 2018

Как да изберем добър брокер на имоти?

1. Ако използвате брокер, изберете го по препоръки на Ваши приятели и познати, проверете порфесионалния му опит. Изисквайте доказателства за неговия професионален опит. 2. Сключвайте договори за посредничество в писмена форма. Писмените договори са в интерес на всяка от страните, тъй като при...
18 Април 2016

Онлайн регистър ще обединява всички фестивали

Министерството на туризма работи по разработването на онлайн регистър, който да обедини всички фестивали и други събития, които генерират туристически интерес. Целта е платформата да бъде достъпна през интернет сайта на министерството. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с...
27 Ноември 2015

Регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост

Приоритет за Министерство на икономиката е създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост, за което се търси правилната нормативна рамка. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на четвъртата поредна Годишна конференция на...
08 Октомври 2015

Регистърът на туристическите атракции с половин милион посещения

Близо половин милион уникални посещения са регистрирани на онлайн Регистъра на туристическите атракции в България месец след създаването му. Най-голям интерес потребителите проявяват към културно-историческите обекти в страната, като Министерството на туризма съвместно с общините продължава...
08 Септември 2015

3300 обекта в Регистър на туристическите атракции

 Вече е факт първият он-лайн Регистър на туристическите атракции в България, включващ 3300 обекта. Цялата информация в регистъра е подадена от общините и дава възможност данните постоянно да се допълват и актуализират.От всички 265 общини едва 14 не са подали информация за регистъра....
31 Март 2014

Създават регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн

Министерството на земеделието и храните създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн. От 1 април 2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби „Земеделие”, по местонахождение на имотите. В тях стопаните заявяват площите, на които са отглеждали тютюн,...
08 Януари 2013

Можем да се свържем с еврорегистъра на предприятията за автомобилни превози

България е една от двете държави в Европа, които преминаха успешно тестовете и процедурите за свързване на националните си бази-данни към Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU). Това беше потвърдено от Европейската комисия в официално писмо до Министерството на...
02 Ноември 2012

Фермерски регистър ще улеснява при работата със земите

Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. С него ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Той ще улесни...
29 Август 2012

Създават регистър за електронно ЕГН

Проект на стойност почти 12 милиона лева ще създаде регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията. Проектът се...
30 Май 2011

Регистър на строителните предприемачи

След подписания на 20.04.2011 г. Меморандум между Българската предприемаческа камара в строителството и Българската търговско-промишлена палата за издигане ролята и авторитета на професията „строителен предприемач” вече е действащ Доброволен регистър на предприемачите в строителството на сайта на...

Страници