fbpx Фермерски регистър ще улеснява при работата със земите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фермерски регистър ще улеснява при работата със земите

Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. С него ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Той ще улесни процесите по подаване на заявления и тяхното администриране, ще се премахнат застъпванията на площи и ще отпадне поддържането на различни регистри. Със стартирането на регистъра всеки ползвател ще трябва да заяви какво обработва. Регистрирането е съобразено със стопанската година, като за всеки парцел ще се поддържа пълноценна и актуална информация.