фермер

06 Април 2016

Европейските фермери трябва да могат да продават в Русия

,,Трябва да върнем възможността на европейския фермер да продава в Русия. Фермерите трябва да продават на този пазар, защото той не може да бъде компенсиран с трети страни. От 2014 година до днес цените на млякото продължават да вървят надолу, а българските  производители отчитат спад на...
03 Април 2015

Подпомагат фермерите при изкупуването на мляко

Министерство на земеделието и храните разработи насоки във връзка с прилагането на договорните отношения в сектор „Мляко“. Те имат за цел да подпомогнат фермерите и изкупвачите на мляко при сключването договори, предвид на отпадането на квотната система от 31 март тази година....
02 Февруари 2015

До края на февруари се приемат заявления за млечна квота

Фермерите, които не разполагат с индивидуална млечна квота или квота с недостатъчен размер, могат да подават заявления за разпределение на квоти за доставки и/или директни продажби. Това могат да направят стопаните, чиито животновъдни обекти са категоризирани в първа или втора група. Срокът за...
26 Януари 2015

Започна изплащането на субсидии на фермерите

От днес Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на 949 млн. лева на 94 000 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За 2014 година общият бюджет за подпомагане по Схемата е в размер на 1 051 млн. лв. Финансовият пакет, следваше да се разпредели на декларираните за...
03 Декември 2014

Ще отворят първите мерки от новия програмен период

Първите две мерки, които ще бъдат отворени в новия програмен период са "Млад фермер" и досегашната мярка 121, която в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е подмярка 4.1 "Инвестиции във физически активи". Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава...
03 Септември 2013

farmhopping

Как да намерят фермерите своите потребители и как да се свържат с тях?

farmhopping е иноватвна комбинация от социална мрежа и виртуален фермерски пазар, където малките и средни производители могат да разполагат със собствено онлайн пространство, чрез което да достигнат до свои съмишленици и поддръжници, които ние наричаме фармхопъри. farmhopping цели да е...
29 Март 2013

Отварят приеми по 11 мерки за земеделски производители

Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” ще отворят приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони. След допълнителни анализи ще се определят конкретните дати и бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности.
Според прогнозния график, кандидатите за...
02 Ноември 2012

Фермерски регистър ще улеснява при работата със земите

Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. С него ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Той ще улесни...
25 Октомври 2012

Електронен атлас на почвите в борбата със сушата

Eлектронна информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, въз основа на пълен лабораторен анализ ще разработи Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров”. За това се договориха на работна среща председателят на Селскостопанска...
09 Август 2012

Приемат проекти на млади фермери

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления по мярка 112 от програмата от 20 август до 11 септември 2012. Общият финансов ресурс за периода е 40 млн.евро. Средствата бяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката със седма нотификация на ПРСР, поради големия интерес...

Страници