fbpx Електронен атлас на почвите в борбата със сушата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Електронен атлас на почвите в борбата със сушата

Електронен атлас на почвите в борбата със сушата

Eлектронна информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, въз основа на пълен лабораторен анализ ще разработи Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров”. За това се договориха на работна среща председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков, зам. директорът на института по почвознание проф. Мартин Банов и ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в лицето на Ангел Вукодинов, Радослав Христов и Дамян Вътев.

Цифровият атлас изцяло ще бъде в помощ на земеделските производители при отглеждането на различните култури и ще ги подпомогне в борбата им със сушата. Системата ще включва информация за химичния анализ и процента влага в почвите. Допълнително ще дава насоки и препоръки за ефективно торене. Всяка година данните за състоянието на 30 сантиметров слой на почвата ще се актуализират, а на четири години – ще се обновява и информацията за 60 сантиметровия почвен слой.

Електронната информационна система на почвите е част от дългосрочната стратегия за развитие на земеделието и аграрните науки, която ще бъде разработена от звената на Селскостопанска академия, съобщи проф. Славейков. Тя ще обхваща и създаването на нови селекции пшеница и слънчоглед. На срещата зърнопроизводителите подчертаха, че сортовете българско зърно, разработени в научните ни институти са в пъти по-добри и качествени от вносните. За запазване на родното производство и решаване на проблемите с климатичните промени двете страни се договориха в кратки срокове да пристъпят към конкретни дествия за прилагане на научните достижения в практиката. В тази връзка предстои подписване на меморандум за сътрудничество между Селскостопанска академия и представителите на аграрния бизнес.

Facebook коментари