fbpx До 31 юли се подават декларации за ползване на земеделска земя | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До 31 юли се подават декларации за ползване на земеделска земя

До 31 юли се подават декларации за ползване на земеделска земя

Във връзка с изготвяне на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2012 – 2013 година всеки собственик трябва да подава декларация по образец в Общинска служба по земеделие по местонахождение на имота, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларация, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Декларацията се подава в срок до 31 юли 2012 г. лично или чрез упълномощено лице и важи за следващата стопанска година. В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.
Ако собственик е подал декларация, в която е посочил, че ще обработва сам имота си или че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по чл. 37в от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска 2012 – 2013 година, съответно не се включва в споразумението по (чл. 37в, ал.1 и не се разпределя като т.нар. „бели петна”).