fbpx Европейска седмица за намаляване на отпадъците и в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейска седмица за намаляване на отпадъците и в България

Европейска седмица за намаляване на отпадъците и в България

За първи път България се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която тази година се отбелязва в дните от 17 до 25 ноември. Национален организатор на инициативата е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) с подкрепата на Министерство на околната среда и водите.

ECHO стартира по проект на Програма LIFE+ през 2009 г., впоследствие придобива популярност и вече се провежда в 32 страни. Целта на ЕСНО е да насърчава дейности за предотвратяване образуването на отпадъци в цяла Европа, както и да мотивира възможно повече хора да предприемат действия, които ще доведат до промяна, да покаже прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда.

Участниците могат да се включат както с ежедневните си дейности, така и като инициатори на проекти, които да предложат местни дейности за повишаване на информираността на гражданите по темата. В качество на инициатори на проекти могат да бъдат държавната администрацията, публична власт, НПО, бизнес, учебно и социални заведения.

Идеите за дейности и проекти в рамките на ЕСНО се обединят в няколко основни теми: Прекалено много отпадъци; По-добро производство; По-добро потребление; По-дълъг живот за продуктите; Намаляване на отпадъците.

Според последното преброяване 10 793 дейности ще бъдат реализирани през 2012 година. Рекордът от предходната година е подобрен (7 035 инициативи за 2011 г.). През седмицата ще се изработят произведения на изкуството, ще се проведат конкурси, конференции и работни срещи. Тези дейности ще повишат информираността на потребители, служители, студенти и ученици, относно необходимостта да се намаляват 2,7-те милиарда тона отпадъци, които се генерират годишно в Европа (източник: ЕАОС).

В България Европейската седмица за намаляване на отпадъците включва провеждане на Национален конкурс за най-добър проект, отговарящ на критериите на ЕСНО за 5 различни категории организации.

В организирането на седмицата се включиха много общини, училища, детски градини, а също и държавна администрация, бизнес организации и фирми.
Финансова и организационна подкрепа оказаха компаниите по оползотворяване на специфични отпадъци.

Ще бъде проведена и Национална конференция по въпросите на управлението на отпадъците, която ще започне на 22 ноември 2012 г. в Интер Експо Център в София.