сушата

25 Октомври 2012

Електронен атлас на почвите в борбата със сушата

Eлектронна информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, въз основа на пълен лабораторен анализ ще разработи Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров”. За това се договориха на работна среща председателят на Селскостопанска...