fbpx Пандемията е удължила работното време на жените | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пандемията е удължила работното време на жените

Водеща снимка
Да

Пандемията е удължила работното време на жените

етикети

Една четвърт от работещите ще продължат да работят дистанционно 2-3 дни в седмицата, което е седем пъти повече спрямо нивото от преди появата на CoVid-19. Проучването показва и нагласите на обществото у нас към кариерното развитие на жените. „Близо една трета от респондентите са на мнение, че кризата ще окаже негативно влияние върху кариерното развитие на жените спрямо мъжете, а около 15% споделят обратното – че възможностите за професионална реализация на дамите ще се увеличат в средносрочен план“, посочва Ваня Минкова, изпълнителен директор на СЖББ.

Данните сочат още, че пандемията е удължила работното време на жените - често до 12 часа на ден, и е увеличила грижите за децата и близките.

По време на събитие, посветено на темата за женското лидерство, три дами-членове на Съвета, споделиха своята гледна точка по темата.

Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, даде своите пет съвета към дамите, които искат да гонят личните си върхове: Да се раздават на 100%; Да не спират да учат и да се развиват; Да се обграждат с хора, които ги подкрепят; Да бъдат себе си и да вземат най-доброто от истинското си „Аз“

Гергана Иванова, съсобственик и управител на рекламна агенция The Smarts, представи своята перспектива как се е променил бизнесът през последната година от началото на пандемията и кои са бизнесите на бъдещето: „Бизнесът днес, повече от всякога, има повече нужда от лидерство с хуманност и цел. Кризата ускори дигитализацията, но бизнесът поставя човека в центъра си. Трябва да се борим да се изгради екосистема от предприемачи,  трябва се борим за по-добро образование и за това децата ни да се върнат от чужбина“, посочи още Гергана Иванова.  

Адв. Габриела Велинова, управляващ съдружник на Frontex Legal Services, говори за най-честите спънки пред новите бизнеси. „ Много е важно умението да представим нашата бизнес идея - правилната идея, представена по правилния начин пред правилните хора и в правилния момент“, смята адв. Велинова. Като съществен момент тя посочи създаването на добър бизнес план. „предизвикателство, особено в началото, е и да се отделя достатъчно време за планиране, както и ценообразуването“, посъветва тя стартиращите предприемачи.